„Bazując na doświadczeniach innych można zrobić wiele dobrego dla swoich społeczności.” Wywiad z Tadeuszem Barszczem Prezesem Stowarzyszenia „Nasz Gutanów”

Jak ocenia pan zeszły rok  dla Stowarzyszenia Nasz Gutanów.

Rok 2015 mogę śmiało uznać za udany dla naszego stowarzyszenia, udało nam się zrealizować szereg działań wpisujących się w główny cel statutowy jakim  jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego Ziemi Lubelskiej, a w szczególności miejscowości Gutanów oraz  jej mieszkańców.

A konkretnie jakie zadania zrealizowaliście w zeszłym roku.

W dniu 18 stycznia w Gutanowie odbyło się podsumowanie projektu pt. Tradycje Bożonarodzeniowe, który był realizowany przez Stowarzyszenie „Nasz Gutanów” w ramach małych projektów współfinansowanych z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Celem operacji była poprawa jakości życia na wsi i aktywizacja oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów  kulinarnych i rękodzielniczych oraz imprezy promującej tradycje bożonarodzeniowe. W zajęciach rękodzielniczych i kulinarnych uczestniczyło po 15 osób, wśród których były również dzieci, które chętnie poznawały metody wykonywania dekoracji i ozdób świątecznych oraz zasady przygotowywania tradycyjnych potraw wigilijnych. Przystępując do realizacji projektu zamierzaliśmy przybliżyć lokalnej społeczności tradycje, które są coraz rzadziej  kultywowane. W ramach projektu został ogłoszony i rozstrzygnięty konkurs kulinarny na przygotowanie tradycyjnej potrawy wigilijnej. Niezależne jury wyróżniło trzy potrawy, a osoby, które je przygotowały, zostały uhonorowane atrakcyjnymi nagrodami. Obecnie coraz mniej gospodyń przygotowuje 12 tradycyjnych potraw na wigilijny stół, poprzez codzienne zabieganie niewiele osób wykonuje ozdoby choinkowe czy tradycyjne stroiki świąteczne na świerkowej gałęzi. Wydaje się, że założony cel przybliżenia i reaktywowania bożonarodzeniowych tradycji rękodzielniczych i kulinarnych został osiągnięty w pełni. Ponadto w ramach projektu zostały wystawione przez mieszkańców Gutanowa tradycyjne jasełka. Ogromnie cieszy fakt, że cała „ekipa” jasełkowa  bardzo zaangażowała się w realizację tego zadania, zarówno dzieci jak i dorośli chętnie uczestniczyli w próbach oraz przygotowaniach stroi i dekoracji. Relacje widzów po premierowym występie, który miał miejsce w niedzielę 18 stycznia w gutanowskiej kaplicy były bardzo pozytywne i budujące. Korzystając z okazji należy podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu, w tym głównie dla Koła Seniorów, które bezpłatnie użyczyło swojej siedziby.

Z tego co pan mówi wynika że realizacja takiego projektu to duże przedsięwzięcie dla młodego stowarzyszenia.

Zgadza się. Ponieważ wiąże się to z napisaniem projektu, jego realizacją i rozliczeniem. Niezbędne jest zdobycie funduszy na realizację, ponieważ zgodnie z zasadami PROW projekt należy zrealizować i rozliczyć a wówczas można otrzymać zwrot część poniesionych kosztów. Nam się udało ale kosztowało nas to wiele wysiłku i zaangażowania znacznej liczby osób. Jednak efekty jakie udało nam się uzyskać rekompensują wszelkie trudności. Mieszkańcy doceniają nasz trud a to mobilizuje nas do dalszych działań.

Rozumiem, że projekt Bożonarodzeniowy to nie jedyne Państwa działania na rzecz lokalnej społeczności w 2015 roku.

Oczywiście że nie. Zimą 2015 roku Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej ogłosiła konkurs grantowy w ramach projektu „Mikrodotacje FIO Lubelskie Lokalnie”. Stowarzyszenie „Nasz Gutanów” przystąpiło do konkursu zgłaszając projekt pt. „Wiejskie mobilne kino objazdowe”. Z pośród blisko 600 złożonych aplikacja nasz wniosek został wysoko oceniony przez komisję konkursową i uplasował się na 10 pozycji. Wynikiem tego było podpisanie umowy i przyznanie dotacji. W ramach projektu zakupiliśmy sprzęt do projekcji filmowych (projektor, ekran, nagłośnienie) oraz cztery filmy z licencjami na publiczne emisje.

Aby z naszych projekcji skorzystało jak najwięcej osób nawiązaliśmy współpracę z organizacjami z większości miejscowości gminy Garbów, które najlepiej znają specyfikę swoich lokalnych ojczyzn. W uzgodnieniu z przedstawicielami tychże  organizacji stworzyliśmy harmonogram projekcji filmowych, zgodnie z którym w okresie od czerwca do września 2015r. zrealizowaliśmy 13 projekcji filmowych w różnych miejscowościach gminy Garbów. Zależało nam  na tym,  aby każdy mieszkaniec naszej gminy miał możliwość uczestnictwa w projekcjach filmowych bez ponoszenia kosztów i wysiłku dotarcia do oddalonych kin. Repertuar naszego kina stanowiły filmy określane mianem „wartościowe”,  które skłaniają widza do głębszych refleksji a niekiedy i wzruszeń. Oczywiście wstęp  na wszystkie projekcje realizowane w ramach projektu był bezpłatny. Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim organizacjom i osobom, które zaangażowały się w realizację projektu, szczególne podziękowania kieruję do Stowarzyszenia Wspólnota Garbowska za wsparcie merytoryczne i finansowe.

Czy Państwa kino zakończyło działalność razem z zakończeniem projektu.

Nie. Nasze kino nadal funkcjonuje, licencje jakie posiadamy na 4 filmy dają nam prawo do publicznych emisji jeszcze do czerwca 2016. Projekt został zakończony we wrześniu.  W grudniu zorganizowaliśmy publiczną emisję  filmu pt; „Bezcenny dar” w świetlicy w Gutanowie, kolejny film planujemy wyświetlić podczas ferii zimowych.  Ponadto mamy wstępne zgłoszenia kilku organizacji,  które chciałyby gościć nasze kino, pozostaje nam dogadanie szczegółów dotyczących terminów i miejsc emisji.

W dniu 7 stycznia  2016 roku razem z naszym kinem uczestniczyłem w obchodach upamiętniających 77. rocznicę śmierci Romana Dmowskiego, 75. rocznicę śmierci Ignacego Paderewskiego i 95. rocznicę III powstania śląskiego. W ramach prelekcji, która odbyła się w Trybunale Koronnym w Lublinie wyświetliłem film o poruczniku Karolu Gaździku bohaterze-uczestniku Powstania Śląskiego. To wydarzenie było dla mnie bardzo nobilitujące ponieważ mogłem uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu a nasze skromne wiejskie kino zaprezentowało się w samym sercu miasta wojewódzkiego.

Z tego co wiem to gutanowskie Stowarzyszenie aktywnie włączyło się w dystrybucję żywności dla osób potrzebujących. Może pan powiedzieć coś więcej na ten temat?

Zgadza się, Stowarzyszenie „Nasz Gutanów” przystąpiło do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–20 realizowanego przez Lubelski Bank Żywności. Wynikiem czego potrzebujący mieszkańcy naszej miejscowości (spełniający kryterium dochodowe – zaświadczenie z GOPS) otrzymali w 2015 roku (w kilku transzach) łącznie 4740 kg żywności (blisko 80 kg na osobę). Dziękujemy Lubelskiemu Bankowi Żywności oraz wszystkim, dzięki którym możliwe było sprawne przeprowadzenie całej akcji.

Włączyliśmy się również w dystrybucję jabłek (stanowiących nadwyżki spowodowane wprowadzeniem rosyjskiego embarga na polskie owoce), które udało się pozyskać za pośrednictwem Lubelskiego Banku Żywności.  Wiosną dwukrotnie  24 marca i 29 kwietnia wydaliśmy łącznie 7920 kg, jesienią otrzymaliśmy 4,5 tony jabłek, które trafiły do mieszkańców Gutanowa.

Ta ogromna pomoc jaką otrzymali mieszkańcy naszej miejscowości była możliwa dzięki wielkiemu zaangażowaniu koordynatora  całej akcji pomocy żywnościowej Pani Renaty Wartacz – Sołtysa Gutanowa i zarazem członka Stowarzyszenia „Nasz Gutanów”.  Pani sołtys przejęła główny ciężar obowiązków związanych z pozyskaniem i dystrybucją żywności, co poza skrupulatnym prowadzeniem dokumentacji,  w tym składaniem licznych raportów i sprawozdań wiąże się również z załatwianiem transportu oraz całego procesu wydawania żywności. Pani sołtys  nie szczędząc sił i środków (nierzadko własnych) starała się aby pomoc trafiła do wszystkich którym się należy, niejednokrotnie osobiście dowożąc  żywność osobom nie mogących jej odebrać.

Czy coś jeszcze udało się Państwu dokonać?

Stowarzyszenie nasz mimo krótkiej bo zaledwie kilkuletniej historii działalności wypracowało kilka cyklicznych „akcji”, które członkowie stowarzyszenie realizują bądź współrealizują corocznie. Do ważniejszych  można zaliczyć:  Zabawę choinkową z Mikołajem dla dzieci, Turniej Tenisa Stołowego Ziemi Gutanowskiej, Dzień Dziecka, Konkurs win i nalewek Ziemi Gutanowskiej, Dzień Gutanowa, i in. Ściśle współpracujemy z sołectwem oraz z Kołem nr 12 Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów z Gutanowa.

Dzięki współpracy z Seniorami  w 2015 roku w lipcu zorganizowaliśmy jednodniową wycieczkę po trasie Łańcut – Leżajsk , w której uczestniczyło 34 osoby. Bardzo cieszy mnie współpracy z Seniorami, w tym z Przewodniczącą Janiną Piwkowską,  która wkłada ogrom serca w działania swojego koła. Dzięki takiej międzypokoleniowej współpracy udaje nam się zrobić wiele dobrego dla lokalnej społeczności. Przykładem może być spotkanie opłatkowe jakie wspólnie z sołectwem i seniorami zorganizowaliśmy w grudniu dla wszystkich mieszkańców Gutanowa.  Innym przykładem jest Międzypokoleniowy Chór Jubilat, który został utworzony w 2014 roku. Stowarzyszenie „Nasz Gutanów” dwukrotnie pozyskało środki z gminnego programy publicznego z zakresu kultury na działalność chóru. Środki z gminy oraz fundusze własne stowarzyszenia zostały przeznaczone na wynajęcie profesjonalnego instruktora,  który w ramach zajęć aranżacyjno-szkoleniowych przygotowuje chór do publicznych występów. Dzięki tym działaniom chór uświetnia różne imprezy (Dzień Seniora, spotkanie opłatkowe, itp.), ostatnio, bo na początku stycznia br. członkowie chóry wystąpili w ramach IX Gminno-Parafialnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek który odbył się w Garbowskim Kościele.

Mówiąc o ważniejszych wydarzeniach roku 2015 dla naszego stowarzyszenia koniecznie muszę wspomnieć o naszej bibliotece. Otóż pod koniec 2014 roku stowarzyszenie jako organ prowadzący powołało Bibliotekę Wiejską w Gutanowie, której siedziba tak samo jak i stowarzyszenia znajduje się w moim domu Gutanów 112. Próby umieszczenia biblioteki w świeżo wyremontowanej świetlicy nie spotkały się z akceptacją władz i kilku mieszkańców. Na początku 2015 roku księgozbiór liczył ok. 1100 pozycji, obecnie dzięki darowiznom zaprzyjaźnionych osób zbliża się do 1300 pozycji książkowych. Wiosną ogłosiliśmy konkurs czytelniczy, latem biblioteka nasza zakwalifikowała się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytania będącej pod patronatem Prezydenta RP.  Jesienią  Biblioteka Wiejska w Gutanowie otrzymała podziękowania od Prezydenta RP za udział w akcji Narodowe Czytanie. Należy dodać że w tym roku uczestnicy czytali fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa.

Wspomniał Pan o współpracy z sołectwem – na czym ona polega?

Jeżeli zastosujemy skrót myślowy  zrównujący sołectwo z sołtysem to śmiało mogę powiedzieć że współpraca jest bardzo dobra. Cele działań stowarzyszenia są spójne z założeniami funkcjonowania sołectwa dlatego nasze działania realizujemy wspólnie  a współpraca przynosi wymierne efekty. Z różnych powodów ludzie nie uczestniczą w zebraniach wiejskich a mimo to są zainteresowani sprawami sołectwa dlatego postanowiliśmy dotrzeć do mieszkańców z takimi informacjami i od 2011 roku średnio 2 razy w roku wydajemy ulotkę Wieści Gutanowskie, w których w sposób bardzo syntetyczny prezentujemy mieszkańcom sprawy dotyczące funkcjonowania naszego sołectwa. Ulotka jest dostarczana do każdego domu za pośrednictwem poczty. Taki sposób komunikacji sprawdza się w naszej rzeczywistości, niejednokrotnie ludzie dopytują, kiedy będzie następny numer gazetki. Kolejnym medium wykorzystywanym w kontaktach z mieszkańcami jest strona internetowa www.gutanow.pl  gdzie na bieżąco zamieszczamy informacje, obecnie zawarte tam treści stanowią swoistą kronikę wszelkich wydarzeń dotyczących Gutanowa.

Stowarzyszenie „Nasz Gutanów” podobnie jak cztery inne organizacje podpisało wniosek o utworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego w naszej gminie, jak wiemy przedmiotowy wniosek został odrzucony przez Radę Gminy. Co pan o tym sądzi?

Jako Prezes podpisałem wniosek o utworzenie RDPP w naszej Gminie ponieważ uważam że jest to bardzo cenna inicjatywa, która może przynieść ogromne korzyści naszej lokalnej społeczności,  mam tu na myśli zarówno rozwój kapitału ludzkiego jak i korzyści wpływające na poprawę życia mieszkańców naszej gminy.  Od dawna mówi się o budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju, na szczeblu krajowym powstają pomysły wspomagające rozwój lokalnych społeczności. Przykładem  tego jest zeszłoroczna  nowelizacja ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie która nakłada na organy wykonawcze gmin i powiatów obowiązek powołania na wniosek organizacji ze swojego terenu odpowiednią Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organu konsultacyjnego i opiniodawczego. W skład Rady wchodziliby przedstawiciele Organu wykonawczego (Wójta), przedstawiciele Rady Gminy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W mojej ocenie powstanie takiej Rady poprawiłoby w pierwszej kolejności komunikację na szczeblu władza-obywatele. Obecnie nie jest najlepiej w tym zakresie  w naszej gminie.

 Co pan ma na myśli?

Dobrym przykładem jest sprawa dystrybucji żywności dla osób potrzebujących jaka miała miejsce w zeszłym roku. Otóż,  w jednym piśmie kilka organizacji zwróciło się z prośbą  do gminy o zorganizowanie transportu żywności z Lubelskiego Banku Żywności na teren naszej gminy. Konkretnie chodziło o kilkaset złotych na opłacenie ciężarówki. Niestety samorząd nie sfinansował transportu a cała sprawa stała się osią sporu. Na szczęście mimo trudności żywność trafiła do potrzebujących ale niesmak pozostał.  W sytuacji gdyby ta sprawa trafiła pod obrady Rady Działalności Pożytku Publicznego wówczas jestem przekonany, że  zakończyłaby się porozumieniem ponieważ kwota kilkuset złotych nie zrujnowałaby budżetu gminnego zważywszy że na szali była pomoc żywnościowa dla kilkudziesięciu rodzin z terenu naszej gminy o wartości kilku tysięcy złotych.  Rada DPP byłaby zatem miejscem merytorycznej wymiany argumentów i dochodzenia do konsensusu.

Czy widzi pan jakieś inne zadania dla Rady DPP?

Jak najbardziej. Uważam że RDPP mogłaby być miejscem wymiany wiedzy, pomysłów, doświadczeń tzw. dobrych praktyk. Poza tym działalność rady mogłaby wspierać powstanie partnerstwa oraz innych form pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Dla przykładu mogę powiedzieć że niewiele osób i organizacji spoza Gutanowa wie o dokonaniach naszego stowarzyszenia tak samo my niewiele wiemy co się dzieje w innych wioskach, a bazując na doświadczeniach innych można zaoszczędzić wiele czasu, energii a niejednokrotnie i pieniędzy, a co najważniejsze można zrobić wiele dobrego dla swoich społeczności.

źródło: Kwartalnik „Wspólnota Garbowska”

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “„Bazując na doświadczeniach innych można zrobić wiele dobrego dla swoich społeczności.” Wywiad z Tadeuszem Barszczem Prezesem Stowarzyszenia „Nasz Gutanów”

 1. Robert

  Bo to jest taka bitwa pomiędzy prawdą a tym, co prawdę chce udawać czyli złudzeniem czy po prostu kłamstwem. Komu smakują kłamstwa, ten zawsze będzie się nabierał na te fasady pozorów i czysto zewnętrznego blichtru. Świat jest podzielony – ta bitwa trwa od początku świata i nigdy się nie skończy. Nie ma się więc co dziwować. Trzeba po prostu stanąć po stronie prawdy.

  Reply
 2. Piotrowiczak

  Nie zdawałem sobie sprawy że w Gutanowie aż tyle się dzieje. Brawo Gutanów, brawo Panie Tadeuszu. A co najciekawsze ja i przypuszczam wielu mieszkańców naszej gminy nie wiedziało że takie stowarzyszenie istnieje i tak prężnie działa. Bardzo dziwne że o takich inicjatywach nie można przeczytać w gminnej gazecie Głos Garbowa. Przypuszczam że w innych miejscowościach też są ciekawe inicjatywy, tylko gminne media o nich milczą.
  Pozdrawiam Piotrowiczak.

  Reply
 3. lista organizacji

  Tu jest chyba najbardziej aktualna lista organizacji i grup mieszkańców działających na terenie gminy Garbów.
  http://naszgarbow.pl/gmina-garbow-lista-organizacji-i-podmiotow-spolecznych-2016/
  Wszystkie te organizacje powinny mieć takie czy inne miejsce w biuletynie gminnym, a nie tylko ciągle koła gospodyń, wektor, szkoły i „towarzystwo przyjaciół”. Prywatyzowanie biuletynu poprzez nierówne traktowanie środowisk i poszczególnych organizacji jest niesprawiedliwe.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top