Awanturnicy Tokarczuk i Wojtyła

Polityka PRL wobec Kościoła katolickiego 1975-1977 na podstawie akt Urzędu do Spraw Wyznań

W połowie lat siedemdziesiątych wyraźnie zaczął się zaznaczać kryzys w relacjach między władzą a społeczeństwem1. Stabilizację polityczną ekipa Gierka zbudowała na systematycznym i odczuwalnym przez społeczeństwo postępie ekonomicznym. W połowie dekady wyczerpały się możliwości kontynuowania takiego postępu. Przygotowana w 1976 r. podwyżka cen spotkała się z szerokim sprzeciwem robotników, który w Radomiu i Ursusie przybrał formy gwałtowne i zmusił władze do jej odwołania. Od tej pory władze próbowały różnych manewrów zmierzających do ograniczenia spożycia, ale nie zapobiegło to pogłębianiu się inflacji, narastaniu zadłużenia zagranicznego, a zarazem coraz większym brakom na rynku, deficytowi energii, konieczności wstrzymywania inwestycji. Społeczeństwo miało coraz mocniejsze poczucie narastania kryzysu ekonomicznego.

Kryzys ekonomiczny zbiegał się z politycznym, który polegał na pojawieniu się zorganizowanej opozycji. Poniekąd same władze swoimi działaniami przyczyniły się do skonsolidowania środowisk opozycyjnych. W końcu 1975 r. wystąpiły z oburzającym wielu ludzi projektem wpisania do konstytucji zasady kierowniczej roli partii i sojuszu z ZSRR, a po wystąpieniach robotniczych w czerwcu 1976 r. przeprowadziły masowe represje wobec ich uczestników, tym samym tworząc warunki dla wystąpienia opozycyjnej inteligencji w obronie i z pomocą dla prześladowanych2. We wrześniu 1976 r. powstał Komitet Obrony Robotników, co zapoczątkowało tworzenie systematycznie działających struktur opozycyjnych oraz nieocenzurowanego obiegu wydawniczego.

Polecamy cały artykuł, który pomoże nam zrozumieć pewne mechanizmy, które zachodzą rówmież we współczesnej poskomunistycznej Polsce. Więcej….

Źródło: Więź
Autor: Andrzej Friszke

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top