11 Listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Odezwa Komitetu Honorowego

Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada

w Województwie Lubelskim

Mieszkańcy Lublina i województwa lubelskiego!

Rodacy!

Zwracam się do wszystkich Mieszkańców Województwa Lubelskiego ze słowami radości i dumy, jakie wiążą się z dniem 11 listopada – Narodowym Świętem Niepodległości. Ten dzień świętem i symbolem niepodległości ogłosił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1937 roku, i potwierdził tę decyzję obecny Sejm RP w dniu 15 lutego 1989 roku, ustanawiając Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada.

Mamy prawo i obowiązek obchodzić je uroczyście i radośnie. Święto to przypomina ważny dziejowy moment, w którym Polska, nasza umiłowana Ojczyzna, wybiła się na niepodległość po 123 latach niewoli i rozbiorów. Dziś świętujemy 99. rocznicę odzyskania niepodległości. Wiemy i musimy o tym pamiętać, że nie przyszła ona łatwo. Naszą wolność i suwerenność zbudowały walka i praca Polaków od schyłku wieku XVIII, przez cały wiek XIX, aż po lata dziewięćdziesiąte XX stulecia. Pamiętamy więc i czcimy walkę obrońców Konstytucji 3 Maja w 1792 roku, wysiłek zbrojny Insurekcji Kościuszkowskiej, żołnierzy Legionów Dąbrowskiego. Składamy hołd powstańcom listopadowym, walce Polaków w czasie Wiosny Ludów. Oddajemy należną cześć uczestnikom Powstania Styczniowego, najdłużej walczącym z regularnymi wojskami Rosji carskiej. Pamiętamy i czcimy wysiłek Legionów Józefa Piłsudskiego, korpusów generała Józefa Dowbór-Muśnickiego, Legionu Puławskiego, Błękitnej Armii generała Józefa Hallera, żołnierzy Armii Polskiej, którzy składając wielką daninę krwi pokonali hordy bolszewickie w 1920 roku.

 Z szacunkiem i czcią myślimy o bohaterstwie Wojska Polskiego walczącego na wszystkich frontach II wojny światowej – we Wrześniu 1939 roku, w Norwegii i we Francji, w Bitwie o Anglię w 1940 roku, w obronie Tobruku, o Monte Cassino, pod Bolonią i we wszystkich miejscach zaznaczonych krwią Żołnierza Polskiego. Pamiętamy o Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.

Składamy hołd polskiej armii Państwa Podziemnego – Armii Krajowej, Narodowym Siłom Zbrojnym, Batalionom Chłopskim, żołnierzom Powstania Warszawskiego. Pamiętamy o ofierze krwi żołnierzy I i II Armii Wojska Polskiego, podporządkowanego Związkowi Sowieckiemu, o wyklętych przez komunistów Żołnierzach Niezłomnych. Pamiętamy o setkach tysięcy Polaków wywiezionych w XIX, a zwłaszcza w XX wieku, w głąb „nieludzkiej ziemi” i tam ludobójczo straconych.

Oddajemy dziś szczególny hołd tym naszym Rodakom, dowódcom wojsk, politykom, wybitnym osobistościom życia narodowego, których działanie zawsze służyło Sprawie Narodowej. W naszej pamięci pozostaje Tadeusz Kościuszko, książę Józef Poniatowski, Romuald Traugutt, Józef Piłsudski – wielki wódz i polityk. Świadomi jesteśmy, jak wiele dla naszej niepodległości uczynili: Roman Dmowski – przewodniczący Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński. Pamiętamy o gospodarczych dokonaniach dla Polski Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, Władysława Grabskiego – twórcy reformy walutowej, Eugeniusza Kwiatkowskiego – budowniczego Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Pamiętamy o twórcach wielkiej literatury narodowej – o Adamie Mickiewiczu, Juliuszu Słowackim, Zygmuncie Krasińskim, Cyprianie Kamilu Norwidzie, Henryku Sienkiewiczu, Władysławie Reymoncie.

Lubelszczyzna również wpisała się w odbudowę niepodległości i walkę o jej utrzymanie. Z wdzięcznością wspominamy ważne postacie: wojewodów Jerzego Albina de Tramecourta i Władysława Cholewę oraz sędziego Bolesława Sekutowicza – prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie. My, Lublinianie, ze szczególną wdzięcznością myślimy również o osobie księdza Idziego Radziszewskiego. Dzięki jego inicjatywie odzyskana wolność pozwoliła na utworzenie właśnie w Lublinie w 1918 roku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, u którego podstaw legło przekonanie, że odradzająca się Polska, aby była silna, musi kształtować inteligencję świadomą swych chrześcijańskich korzeni.

Dzisiaj, z nich wszystkich – z tysięcy Polaków – dumna jest nasza niepodległa Ojczyzna. Godnie zatem świętujmy dzień 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości. Niech biało-czerwone flagi naznaczą nasze domy, miejsca pracy i nauki, budynki urzędów państwowych i samorządowych, instytucji i przedsiębiorstw, stając się symbolem siły naszego Narodu i świadomego podejmowania odpowiedzialności za Polskę. Zapraszamy do udziału w uroczystościach, które 11 listopada organizowane będą w Lublinie oraz w innych miejscowościach województwa. W ten dzień ważnej rocznicy stwórzmy przestrzeń jedności i wspólnoty, w trosce o dobro Rzeczypospolitej. Niech będzie to również przygotowanie do setnej rocznicy odzyskania niepodległości, którą obchodzić będziemy w 2018 roku.

W imieniu Komitetu Honorowego

Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada

Przemysław Czarnek

Wojewoda Lubelski

Lublin, listopad 2017 roku

odezwa

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top