Zostań kompetentnym radnym! Bez wiedzy i kompetencji rada gminy nigdy nie będzie samodzielna i nie spełni swojej misji [przykład programu szkolenia]

Poniżej jeden przykład z setek ofert szkoleniowych dla radnych.

Prawa i obowiązki radnych, przewodniczących rad nowej kadencji 2018-2023 według znowelizowanych przepisów ustawy o samorządzie gminnymi i powiatowym. Wskazówki praktyczne.

Sprawne funkcjonowanie biur rad.

 Szkolenie jest skierowane do: przewodniczących rad, radnych, pracowników biura rady.

Program:

I. Prawa i obowiązki radnego Udział w pracach rady i udział w pracach instytucji samorządowych

1. Diety i zwrot kosztów podróży służbowych

2. Uprawnienia pracownicze radnego

3. Radny funkcjonariuszem publicznym

4. Kontakty z mieszkańcami i mediami

5. Kodeks etyczny radnego

6. Odpowiedzialność karna radnego

7. Obowiązki przewodniczącego rady, zastępców i przewodniczących komisji

8. Kluby radnych (nowe uprawnienia)

9. Komisje rady – stałe i doraźne

10. Nowe zasady składania interpelacji i zapytań (forma pisemna, terminy)

II Przewodniczący rady

1. Status i rola Przewodniczącego

2. Reprezentowanie rady na zewnątrz

3. Zwoływanie sesji (przygotowanie porządku, zaproszenia, dokumenty w tym projekty uchwał, sesje zwyczajne i tzw. nadzwyczajne)

4. Prowadzenie obrad (policja sesyjna w tym podczas sesji na której rozpatrywany jest raport o stanie JST, współpraca z wiceprzewodniczącymi, zmiana porządku obrad, zabieranie głosu przez mieszkańców a transmisja obrad)

5. Przygotowywanie protokołów z sesji (ich treść) oraz kwestia ich przyjmowania na sesji;

6. Podpisywanie uchwał

7. Współpraca z pracownikami biura rady i wydawanie poleceń służbowych

III. Prawa i obowiązki na sesji rady – podstawowe zasady procedury uchwałodawczej

1. Inicjatywa uchwałodawcza (inicjatywa uchwałodawcza klubów radnych i mieszkańców)

2. Zabieranie głosu i głosowanie (sposoby głosowania: jawne, tajne, imienne, system elektroniczny, quorum, większość zwykła, bezwzględna, ustawowa, błędy w głosowaniu, reasumpcja głosowania)

3. Rozpatrywanie raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego i udzielanie wotum zaufania.

4. Transmisja obrad rady oraz nagrywanie obrazu i dźwięku

5. Specyfika procedury budżetowej i absolutoryjnej

IV. Funkcja kontrolna rady gminy i powiatu

1. Nowe uprawnienia kontrolne radnych i ich zakres (Prawo radnego do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, wglądu w działalność urzędu gminy, a także m.in. spółek z udziałem gminy.)

2. Obowiązkowej powoływanie komisji skarg, wniosków i petycji oraz jej funkcjonowanie

3. Kontrola wykonywana na sesji rady

4. Kontrola wykonywana za pomocą komisji rady, ze szczególnym uwzględnieniem komisji rewizyjnej

5. Zasady i kryteria przeprowadzania kontroli

V. Planowanie i organizacja prac komisji rady i klubów radnych

VI. Przepisy antykorupcyjne

1. Zakazy wynikające z przepisów ustaw samorządowych

2. Interes prawny radnego a zakaz udziału w głosowaniu

3. Kompetencje wojewody w zakresie kontroli przestrzegania przepisów antykorupcyjnych

VII. Obowiązki informacyjne radnych

1. Zasady wypełniania oświadczeń majątkowych oraz ich analizy.

źródło: http://www.wspolnota.org.pl/radni/

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Zostań kompetentnym radnym! Bez wiedzy i kompetencji rada gminy nigdy nie będzie samodzielna i nie spełni swojej misji [przykład programu szkolenia]

 1. szkolenia dla radnych to podstawa!! Post author

  Przy 15 radnych koszt takiego przykładowego szkolenia to 270 zł za 1 radnego. Na podwyżki dla wójta są pieniądze to i na szkolenia dla radnych muszą się znaleźć!

  Reply
 2. Kontakty do radnych zgodne z prawem Post author

  Udostępnianie kontaktów do radnych jako funkcjonariuszy publicznych jest zgodne z prawem

  https://www.giodo.gov.pl/pl/452/3414

  Reply
  • Przykład do naśladowania

   dopiewo.pl — KONTAKT Serwer gminny do e-maila a telefon służbowy przechodzi do następcy po skończeniu kadencji.

   Reply

Pozostaw odpowiedź szkolenia dla radnych to podstawa!! Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top