Współpraca Stowarzyszenia „Wspólnota Garbowska” z Fundacją Bank Żywności w Lublinie w 2015 r.

Realizacja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej. Podprogram 2015

W 2015 r. Stowarzyszenie „Wspólnota Garbowska” odnowiło współpracę z Fundacją Bank Żywności w Lublinie i wraz z czterema innymi stowarzyszeniami z terenu gminy Garbów, tj. Stowarzyszeniem „Nasz Gutanów”, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Borków i Janów, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Leśce i Stowarzyszeniem „Mój Bogucin” brało udział w nowej edycji ministerialnego programu pomocy żywnościowej dla osób najuboższych współfinansowanego ze środków europejskich. Program był realizowany dzięki pracy wolontariuszy oraz pomocy i życzliwości ochotniczych straży pożarnych z Borkowa i z Woli Przybysławskiej, a także osób fizycznych z Borkowa i z Woli Przybysławskiej. Stowarzyszenie „Wspólnota Garbowska” zorganizowało pomoc żywnościową dla 172 osób ze skierowaniami z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbowie. Żywność została im przekazana w wrześniu i w listopadzie 2015 r. W sumie stowarzyszenia zorganizowały pomoc dla ponad 600 osób: Stowarzyszenie „Nasz Gutanów” dla ponad 90 osób, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borków i Janów blisko 130 osób, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Leśce dla ok. 150 osób, Stowarzyszenie „Mój Bogucin” ponad 100 osób.

Fundacja Bank Żywności w Lublinie w ramach Programu Pomocy Żywnościowej  przekazała w 2015 r. roku Stowarzyszeniu „Wspólnota Garbowska” ponad 13,5 tony (13.559,8 kg) żywności o wartości ponad 41 tys. złotych (41.161,35 zł).  Osobą koordynującą realizację programu przez „Wspólnotę Garbowską” była Agnieszka Nalewajek.

Stowarzyszenia z terenu gminy Garbów oraz portal Nasz Garbów brały też udział w akcji zachęcającej gminy z obszaru województwa lubelskiego oraz organizacje pozarządowe do włączania się w Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej poprzez udział w programie w lubelskiej telewizji internetowej, w którym uczestniczył prezes „Wspólnoty Garbowskiej” Dariusz Rodzik oraz Marzena Pacek i Dorota Burek, które pracują w Fundacji Bank Żywności w Lublinie. Ponadto informacje o uczestnictwie pięciu stowarzyszeń z gminy Garbów w POPŻ Podprogram 2015 trafiły na pierwszą stronę gazety wydawanej przez Bank Żywości w Lublinie „Kromka Chleba” aby zachęcić innych do udziału w programie.

Trzeba podkreślić, że dystrybucja żywności była akcją całkowicie społeczną, na którą władze gminy Garbów nie wyłożyły ani złotówki i nie udzieliły stowarzyszeniom żadnego wsparcia, o które w czerwcu ubiegłego roku organizacje prosiły Radę Gminy Garbów. Wiceprezesi Stowarzyszenia „Wspólnota Garbowska” Agnieszka Nalewajek i Gustaw Jędrejek złożyli w sierpniu skargę na Radę Gminy Garbów do wojewody na brak odpowiedzi na prośbę stowarzyszeń. Wojewoda pouczył przewodniczącą Rady Gminy Garbów Katarzynę Chabros, aby odpowiadała na pisma skierowane do Rady. Pani Katarzyna Chabros w imieniu radnych  na sesji we wrześniu 2015 r. odmówiła stowarzyszeniom pomocy w transporcie żywności.

Po tym jak stowarzyszenia zaczęły wydawać żywność z programu pomocy ministerialnego od września 2015 r. chyba wstyd ogarnął urzędników gminnych, bo w październiku żywność z programu zaczęto też wydać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Garbowie.

Rozdawanie jabłek w związku z embargiem rosyjskim na polskie owoce i warzywa

Stowarzyszenie „Wspólnota Garbowska” wzięło także udział za pośrednictwem Fundacji Bank Żywności w Lublinie w programach wsparcia producentów rolnych z powodu rosyjskiego embargo wiosną 2015 r. i programie wycofywania owoców i warzyw w listopadzie 2015 r. Poprzez Stowarzyszenie „Wspólnota Garbowska” rozdanych zostało w 2015 r. ponad 21 ton jabłek (21.324, 00 kg) o wartości ponad 23 tys. zł. (23.140,20 zł). Jabłka trafiły m.in. do mieszkańców Piotrowic Wielkich, Woli Przybysławskiej, Garbowa Miesiące, Przybysławic, a także Bogucina dzięki zaangażowaniu się w pomoc przy rozdawaniu jabłek w listopadzie przez Sławomira Włodowskiego prezesa Bogucińskiego Klubu Sportowego BKS. Jabłka z rozdań Stowarzyszenia „Wspólnota Garbowska” trafiły do kilkuset osób.

Darowizny

Stowarzyszenie „Wspólnota Garbowska” dodatkowo przekazywało rodzinom i osobom które z powodu kryterium dochodowego nie mogły skorzystać programu pomocy żywnościowej darowizny z hipermarketów pozyskane za pośrednictwem Fundacji Bank Żywności w Lublinie. Było to głównie pieczywo, owoce, warzywa i nabiał. Łącznia wartość tych darowizn przekroczyła 3 tys. zł.

Podziękowania

Osoby, którym szczególnie dziękujemy za pomoc i pracę przy wydawaniu żywności i jabłek:

Anna Banach z Janowa, Tadeusz Barszcz z Gutanowa, Tadeusz Bronisz z Borkowa, Dorota Burek z Piotrowic Wielkich, Karol Jędrejek z Bogucina, Marian, Monika i Patryk Kowalczyk z Woli Przybysławskiej, Olga Kulikowska z Karolina, Piotr Marciniak z Piotrowic Wielkich, Marian Piętka z Woli Przybysławskiej, Arkadiusz Sidor z Przybysławic, Dariusz Rodzik z Przybysławic, Renata Wartacz z Gutanowa, Sławomir Włodowski z Bogucina.

Dziękujemy serdecznie panu Marianowi Majewskiemu z Karolina za przywiezienie żywności, panu Mariuszowi Majowi za rozładunek żywności w remizie OSP Borków, panu Przemysławowi Szymonikowi za rozładunek żywności i jabłek wózkiem widłowym w remizie OSP w Woli Przybysławskiej.

Dziękujemy także panu Tadeuszowi Broniszowi prezesowi OSP Borków i panu Henrykowi Sołydze prezesowi OSP Wola Przybysławska za udostępnienie remiz na potrzeby wydawania żywności przez Stowarzyszenie „Wspólnota Garbowska”, a także strażakom i mieszkańcom Woli Przybysławskiej, którzy pomagali przy rozładunku.

Serdecznie dziękujemy wydawcy portalu Nasz Garbów Robertowi Fiutkowi za prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej programu pomocy żywnościowej i dystrybucji jabłek.

Dziękujemy także księdzu proboszczowi parafii Garbów Zenonowi Małyszkowi z ogłoszenie w wakacje informacji o pomocy żywnościowej organizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Garbowska” oraz wszystkim osobom biorącym udział w informowaniu mieszkańców o tej akcji.

Dziękujemy pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbowie, którzy pomagali swoim podejściem do obowiązków zawodowych by pomoc żywnościowa trafiła do osób potrzebujących.

Dziękujemy pani kierownik i pracownikom Urzędu Pocztowego w Garbowie oraz wszystkim osobom zaangażowanym w dostarczanie skierowań do „Wspólnoty Garbowskiej”.

Serdecznie dziękujemy za współpracę pani Marzenie Pieńkosz-Sapieha prezes Fundacji Bank Żywności w Lublinie. Dziękujemy również owocną współpracę i wzajemną pomoc osobom koordynującym program pomocy żywnościowej w Fundacji Bank Żywności w Lublinie, paniom Marzenie Pacek i Dorocie Burek, oraz koordynatorom w stowarzyszeniach z terenu gminy Garbów: pani Renacie Wartacz ze Stowarzyszenia „Nasz Gutanów”, pani Ewie Zarzyce ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Leśce, pani Monice Kamińskiej ze Stowarzyszenia „Mój Bogucin” oraz panu Tadeuszowi Broniszowi ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Borków i Janów.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Współpraca Stowarzyszenia „Wspólnota Garbowska” z Fundacją Bank Żywności w Lublinie w 2015 r.

 1. super robota

  Kawał dobrej roboty!
  A wójt i spółka niech się wstydzą, że się nie włączyli w to piękne dzieło.

  Reply
  • pięknie

   cieszymy się bardzo, że po pięciu latach przerwy Stowarzyszenie „Wspólnota Garbowska” powróciło z akcją pomocy żywnościowej z Banku Żywności w Lublinie , Powróciło, lecz nie samo, ale przez te lata przybyły cztery nowe stowarzyszenia, które też włączyły się dystrybucję żywności z nowego programu. I mamy nadzieję, że będą powstawać nowe stowarzyszenia na terenie gminy Garbów, które też będą włączać się w takie akcje

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top