Wójt nie publikuje w terminie swoich zarządzeń w Biuletynie Informacji Publicznej, co w praktyce uniemożliwia bieżącą kontrolę obywatelską.

25 lipca 2013 roku Wójt Gminy Garbów wydał zarządzenie powołujące Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną Gminy Garbów. Informacja o tym fakcie znalazła się w BIP Gminy Garbów dopiero po 4 miesiącach od publikacji, choć ustawa nakazuje, aby wójt czynił to niezwłocznie.

Podobna sytuacja dotyczy zarządzenia nr 31 z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w 2013r. Zarządzenie to zostało opublikowane po 3 miesiącach od jego wydania.

Na przykład informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Garbów na dzień 30 czerwca 2013 r. zostaje opublikowana po 5 miesiącach!

To są karygodne zaniedbania, za które ktoś powinien ponieść odpowiedzialność. Takich przykładów możemy wskazywać bardzo wiele. Zaniedbania w prowadzeniu BIP to zaniedbywanie jawności życia publicznego. To z kolei  nie jest niczym innym jak przejawem lekceważenia zarówno obywateli jak i Radnych Gminy Garbów. Jeżeli brakuje łatwego, bieżącego dostępu do oficjalnych dokumentów będących znakiem podejmowanych decyzji, to w praktyce nie jest możliwe skuteczne i szybkie kontrolowanie urzędników. Tym samym współudział w życiu publicznym przez dziennikarzy i zainteresowanych tym obywateli staje się czymś jedynie na papierze. Czy o to chodzi naszym urzędnikom?

Niniejszym ponownie, jako organ prasowy wzywamy wójta do przestrzegania wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz rozporządzeń z nią związanych. Oczekujemy również wyciągnięcia konsekwencji wobec osoby, która jest za te zaniedbania bezpośrednio odpowiedzialna.

Mamy już dość ciągłego dopominania się tego, co się nam prawnie należy. Wobec wciąż powtarzających się zaniedbań, zarekomendujemy przeprowadzenie przez odpowiedni organ nadzorczy  szczegółowej kontroli prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Garbów.

 

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Wójt nie publikuje w terminie swoich zarządzeń w Biuletynie Informacji Publicznej, co w praktyce uniemożliwia bieżącą kontrolę obywatelską.

    • persodrom Post author

      Donosili to tajni współpracownicy. A tutaj domagamy się szacunku do obywateli od osób publicznych. Jeżeli to się komuś kojarzy z czymś niewłaściwym to niech zacznie edukację obywatelską od początku, albo niech nie zabiera głosu w sprawach, na których się nie zna.

      Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top