Urząd i Rada Gminy – aktualności

Chcecie, aby Wasze wsie się rozwijały? Za 3 dni pierwsze spotkanie, aby to wypowiedzieć. Ogłoszono konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Garbów na lata 2016-2023

Chcecie, aby Wasze wsie się rozwijały? Za 3 dni pierwsze spotkanie, aby to wypowiedzieć. Ogłoszono konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Garbów na lata 2016-2023

Na 3 dni przed terminem pierwszego spotkania (!) wójt gminy Garbów ogłasza „spotkanie konsultacyjne” w sprawie strategii rozwoju gminy Garbów w latach 2016-2023. W informacji podane są 3 kolejne terminy, ale brak jest informacji, kiedy nastąpi zamknięcie konsultacji. Podany termin wydaje się zbyt krótki dla lokalnej społeczności, aby przygotować się do tak poważnej sprawy jak […]

Ulica Ogrodowa. Wójt ma problem z wybudowaniem 270 metrów bardzo potrzebnej drogi. Radna Zwolak: Czy ludzie mają klękać na kolanach i całować Pana? – [wideo]

„Ale Panie Wójcie! Rada uchwala uchwały, wójt wykonuje…To świadczy źle o estetyce gminy i przynosi tylko wstyd po prostu. /…/ Żyjemy w XXI wieku i ta droga jest potrzebna. Ona była od zawsze. /…/ Pieniędzy nie brakuje czyli wygląda na to, że brak dobrej woli. Po prostu to jest kara dla ludzi, że tam się […]

Członkowie komisji wyborczej żądają od redaktora naczelnego „Głosu Garbowa” publikacji sprostowania odnośnie obraźliwych i nieprawdziwych wypowiedzi wójta Firleja.

Członkowie komisji wyborczej żądają od redaktora naczelnego „Głosu Garbowa” publikacji sprostowania odnośnie obraźliwych i nieprawdziwych wypowiedzi wójta Firleja.

Garbów, 17 września 2015 r. Do: Pan Stanisław Stępniak Redaktor naczelny „Głosu Garbowa” W związku z zamieszczeniem w „Głosie Garbowa” nr 294 z czerwca 2015 r. nieprawdziwych informacji dotyczących wyborów do Lubelskiej Izby Rolniczej w Gminie Garbów, które znalazły się w artykule pod tytułem „VI Sesja Rady Gminy Garbów” autorstwa Kazimierza Firleja domagamy się opublikowania […]

Rada Gminy przegłosowała, a wójt mówi, że wniosku nie ma! Co teraz na to radny Wiesław Dados i radna Zwolak?

Rada Gminy przegłosowała, a wójt mówi, że wniosku nie ma! Co teraz na to radny Wiesław Dados i radna Zwolak?

W dniu 7 lipca złożony został wniosek o informację publiczną, w której poproszono wójta o przedstawienie dokumentów w związku z głosowaniem, które miało miejsce na sesji rady gminy 6 maja. Pisaliśmy o tym w tekście: Brawo! Większość radnych za jawnością zestawienia inwestycji realizowanych w poszczególnych wsiach   W związku z tym, że na kolejnej sesji […]

Brawo! Większość radnych za jawnością zestawienia inwestycji realizowanych w poszczególnych wsiach

Brawo! Większość radnych za jawnością zestawienia inwestycji realizowanych w poszczególnych wsiach

Podczas sesji rady gminy Garbów, która odbyła się 6 maja 2015, doszło do ciekawego zdarzenia. Otóż pani radna Wiesława Zwolak złożyła projawnościowy projekt mający na celu pokazanie jakie inwestycje i za jaką wartość były realizowane w poszczególnych wsiach. W normalnym biegu rzeczy, to znaczy w środowisku przyjaznym jawności i jak najszerszemu informowaniu mieszkańców o tym […]

Dotacje z budżetu gminy na kulturę rozdzielone

Dotacje z budżetu gminy na kulturę rozdzielone

Powołana przez wójta Kazimierza Firleja komisja w składzie: Małgorzata Sanaluta – przewodnicząca, Alina Reszka – przedstawiciel GOPS, Katarzyna Miszczuk – skarbnik gminy, Ewa Michałek, Ryszard Kopyciński i Elżbieta Prażmo – przedstawiciele organizacji pozarządowych, dokonała podziału pieniędzy przeznaczonych w budżecie gminy na dotacje realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury. Do podziału było 20 tys. złotych. Ponad […]

Komisja Finansów opowiedziała się za sprzedażą pałacu w Piotrowicach Wielkich

Komisja Finansów opowiedziała się za sprzedażą pałacu w Piotrowicach Wielkich

Niszczejący pałac będący częścią zabytkowego zespołu dworkowo-parkowego w Piotrowicach Wielkich będącego własnością gminy Garbów, który według dokumentu Strategii Rozwoju Gminy w latach 2009 – 2015 miał być wyremontowany przy udziale środków unijnych w 2011 r., zdaniem Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy Garbów powinien zostać sprzedany. Wniosek o sprzedaż pałacu postawiła przewodnicząca Komisji radna Wiesława […]

Kolejny wniosek o informację publiczną bez jasnej odpowiedzi. Dwie gęste strony wykrętów zamiast prostego „tak” lub „nie”

Kolejny wniosek o informację publiczną bez jasnej odpowiedzi. Dwie gęste strony wykrętów zamiast prostego „tak” lub „nie”

Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź na nasz wniosek o informację publiczną, w którym pytaliśmy o to czy radca prawny zatrudniony przez Urząd Gminy Garbów udzielał porad czy konsultacji odnośnie jakości umów dzierżawy proponowanych właścicielom gruntów przez potencjalnych inwestorów wiatrowych. Wiadomo, że niektórzy takie umowy z firmami wiatrowymi podpisali. Zamiast prostej odpowiedzi „tak” lub „nie” otrzymaliśmy dwie gęste strony […]

V zwyczajna sesja Rady Gminy Garbów w dniu 6 maja 2015 r.

V zwyczajna sesja Rady Gminy Garbów w dniu 6 maja 2015 r.

We środę 6 maja 2015 r. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie o godz. 10.00 odbędzie się V zwyczajna sesja Rady Gminy Garbów. W porządku obrad znalazły się między innymi: zapoznanie z zagadnieniami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Garbów, podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia o zniesienie nazwy miejscowości Garbów Drugi, uchwały o udzieleniu pomocy […]

Czy gaz na terenie gminy Garbów pojawi się w 2015 r.? Obietnice i marzenia wójta a rzeczywistość

Czy gaz na terenie gminy Garbów pojawi się w 2015 r.? Obietnice i marzenia wójta a rzeczywistość

„ Żeby ten gas na terenie gminy wreszcie się pojawił w tym roku” marzył wójt na posiedzeniu Komisji Edukacji w dniu 12 stycznia 2015 r. W tym roku miało zostać wykonane przyłącze gazowe budynku Zespołu Szkół w Przybysławicach. Po realizacji umowy podpisanej przez gminę z Polską Spółką Gazownictwa Oddział w Tarnowie o podłączeniu do sieci […]

Zamierzenia starostwa i gminy odnośnie dróg powiatowych na terenie gminy Garbów w obecnej kadencji samorządu

Zamierzenia starostwa i gminy odnośnie dróg powiatowych na terenie gminy Garbów w obecnej kadencji samorządu

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego na posiedzeniu w dniu 13 marca 2015 r. zapoznawała się z planami inwestycyjnymi starostwa w zakresie modernizacji i budowy dróg powiatowych na terenie gminy Garbów, które przedstawił wicestarosta lubelski Robert Wójcik. Na posiedzeniu był obecny także kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach oraz kierownik Obwodu Drogowego w Garbowie. Spośród wielu […]

Czy radca prawny zatrudniony w gminie Garbów udzielał porad lub konsultacji w sprawie jakości umów z firmami wiatrakowymi?

Czy radca prawny zatrudniony w gminie Garbów udzielał porad lub konsultacji w sprawie jakości umów z firmami wiatrakowymi?

W związku z dochodzącymi do nas pogłoskami, zdecydowaliśmy się, w celu ich potwierdzenia lub odrzucenia, na postawienie wprost pytania o to czy w przeszłości Urząd Gminy Garbów, poprzez zatrudnionego radcę prawnego, udzielał jakichkolwiek porad czy konsultacji w sprawie jakości umów, jakie otrzymywali do podpisania od firm wiatrakowych niektórzy mieszkańcy gminy. Treść wniosku: Do: Wójt Gminy […]

Radny Banaszek pyta: Co z wiatrakami? Wójt odpowiada, że „u nas tematu nie było…”

Radny Banaszek pyta: Co z wiatrakami? Wójt odpowiada, że „u nas tematu nie było…”

Po kilku miesiącach opublikowano protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Garbów. Jak czytamy w tekście protokołu Radny Banaszek z Bogucina wywołał temat wiatraków w gminie Garbów – na co wójt odpowiedział…: ” W zasadzie u nas tematu nie było” Członkowie Komisji Rewizyjnej podobno nie podzielili obaw odnośnie rzekomych zagrożeń związanych z wiatrakami… Krótki komentarz redakcyjny […]

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie poszukuje kandydatów na stanowisko asystent rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie poszukuje kandydatów na stanowisko asystent rodziny

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Garbowie poszukuje kandydatów na stanowisko asystent rodziny. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 1. Wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny. 2. Systematyczna indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. 3. Zadania te […]

Konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury. Do podziału 20 tys. zł., czas składania ofert do 11 maja 2015 r.

Konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury. Do podziału 20 tys. zł., czas składania ofert do 11 maja 2015 r.

Uwaga organizacje pozarządowe. Do 11 maja 2015 r. można składać oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Na wsparcie realizacji zadań przeznaczona została kwota w wysokości 20 tys. zł. Szczegóły  konkursu zobacz tutaj

Odmowa pokazania zawieranych przez urząd umów. Rozpaczliwa walka wójta Firleja z jawnością gminnych finansów c.d.

Odmowa pokazania zawieranych przez urząd umów. Rozpaczliwa walka wójta Firleja z jawnością gminnych finansów c.d.

Tuż przed okresem świątecznym wójt gminy Garbów wydał kolejną bardzo złą dla jakości naszego samorządu decyzję, w której odmawia udzielenia informacji publicznej dotyczącej umów (o dzieło, zlecenie itp…), jakie gmina Garbów zawarła z dostawcami w roku 2014. Co ciekawe, wójt wcześniej sam wyznaczył opłatę za dostarczenie informacji, licząc prawdopodobnie na to, że zniechęci tym osobę, […]

Przykra prawda. Gmina Garbów staje się z miesiąca na miesiąc coraz mniej przejrzysta w swoich działaniach. Mamy regres.

Przykra prawda. Gmina Garbów staje się z miesiąca na miesiąc coraz mniej przejrzysta w swoich działaniach. Mamy regres.

Gmina Garbów staje się z miesiąca na miesiąc coraz mniej przejrzysta. Jest już prawie 5 miesięcy po wyborach a wciąż nie ma ani jednego protokołu ze spotkań komisji Edukacji, Rolnictwa czy Rewizyjnej. Czy te komisje w ogóle się nie zebrały? A jeżeli się zebrały, to o czym rozmawiano? Czy podjęto jakieś decyzje? Takie postępowanie naszych […]

/** POPRAWNA PIERWSZA LINIA KODU FOOTER.PHP * The template for displaying footer. * * Contains secondary widget areas, footer content and the closing of the * #main and #page div elements. */
Top