Urząd i Rada Gminy – aktualności

Tajemniczy goście z Chin w gminie Garbów! „Oficjalna wizyta turystyczna. Zainteresowali się, przyjechali. Koniec kropka!”

Tajemniczy goście z Chin w gminie Garbów! „Oficjalna wizyta turystyczna. Zainteresowali się, przyjechali. Koniec kropka!”

fot. źródło: garbow.pl Na gminnej stronie internetowej pojawiła się informacja o wizycie „oficjalnej delegacji z Azji”, która prawdopodobnie miała miejsce 7 stycznia 2016 roku. Gośćmi byli przedstawiciele Shanxi Provincial People’s Congress, czyli lokalnego organu chińskiej władzy państwowej w prowincji Shanxi, województwa o powierzchni połowy Polski oraz o prawie 36 milionowej populacji. Stolicą tego chińskiego województwa […]

Radni wójta bezprawnie blokują oddolną inicjatywę mieszkańców. Stowarzyszenia wzywają radę gminy do usunięcia naruszenia prawa

Radni wójta bezprawnie blokują oddolną inicjatywę mieszkańców. Stowarzyszenia wzywają radę gminy do usunięcia naruszenia prawa

Na sesji 29 grudnia 2016 rada gminy głosami radnych z porozumienia „Niezależnych” oraz części radnych z PSL,  wbrew obowiązującemu prawu odrzuciła uchwałę mającą regulować tryb powstania rady pożytku publicznego, o którą zgodnie wnioskowało pięć lokalnych stowarzyszeń. Stowarzyszenia chcą uczestniczyć w samorządzie Rada pożytku publicznego powstaje na wspólny wniosek organizacji pozarządowych. Jest to organ o charakterze […]

15 stycznia 2016 – odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Garbów na lata 2016-2023

15 stycznia 2016 – odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Garbów na lata 2016-2023

W dniu 15 stycznia 2016 roku kilka minut po g. 16 tej odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach procedury sporządzania projektu Strategii Rozwoju Gminy Garbów na lata 2016-2013. W spotkaniu uczestniczyło około 35-40 osób. Projekt dokumentu jest przygotowywany na zlecenie Gminy Garbów przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego (http://www.parr.com.pl/index.php), dlatego większość spotkania wypełniona była interesującą […]

Konsultacje społeczne na niby. Rada Gminy przyjęła program współpracy z organizacjami pozarządowymi bez … uwzględnienia uwag tych organizacji…

Konsultacje społeczne na niby. Rada Gminy przyjęła program współpracy z organizacjami pozarządowymi bez … uwzględnienia uwag tych organizacji…

Na sesji 29 grudnia 2015 roku rada gminy Garbów przyjęła „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”. W tym roku swoje uwagi do projektu dokumentu wniosły dwie organizacje: Stowarzyszenie Nasz Gutanów oraz stowarzyszenie BKS Bogucin. Niestety żadna z propozycji zmian nie została uwzględniona przez radę gminy, a propozycja BKS Bogucin nawet nie dotarła do […]

Chcecie, aby Wasze wsie się rozwijały? Za 3 dni pierwsze spotkanie, aby to wypowiedzieć. Ogłoszono konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Garbów na lata 2016-2023

Chcecie, aby Wasze wsie się rozwijały? Za 3 dni pierwsze spotkanie, aby to wypowiedzieć. Ogłoszono konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Garbów na lata 2016-2023

Na 3 dni przed terminem pierwszego spotkania (!) wójt gminy Garbów ogłasza „spotkanie konsultacyjne” w sprawie strategii rozwoju gminy Garbów w latach 2016-2023. W informacji podane są 3 kolejne terminy, ale brak jest informacji, kiedy nastąpi zamknięcie konsultacji. Podany termin wydaje się zbyt krótki dla lokalnej społeczności, aby przygotować się do tak poważnej sprawy jak […]

Ulica Ogrodowa. Wójt ma problem z wybudowaniem 270 metrów bardzo potrzebnej drogi. Radna Zwolak: Czy ludzie mają klękać na kolanach i całować Pana? – [wideo]

„Ale Panie Wójcie! Rada uchwala uchwały, wójt wykonuje…To świadczy źle o estetyce gminy i przynosi tylko wstyd po prostu. /…/ Żyjemy w XXI wieku i ta droga jest potrzebna. Ona była od zawsze. /…/ Pieniędzy nie brakuje czyli wygląda na to, że brak dobrej woli. Po prostu to jest kara dla ludzi, że tam się […]

Członkowie komisji wyborczej żądają od redaktora naczelnego „Głosu Garbowa” publikacji sprostowania odnośnie obraźliwych i nieprawdziwych wypowiedzi wójta Firleja.

Członkowie komisji wyborczej żądają od redaktora naczelnego „Głosu Garbowa” publikacji sprostowania odnośnie obraźliwych i nieprawdziwych wypowiedzi wójta Firleja.

Garbów, 17 września 2015 r. Do: Pan Stanisław Stępniak Redaktor naczelny „Głosu Garbowa” W związku z zamieszczeniem w „Głosie Garbowa” nr 294 z czerwca 2015 r. nieprawdziwych informacji dotyczących wyborów do Lubelskiej Izby Rolniczej w Gminie Garbów, które znalazły się w artykule pod tytułem „VI Sesja Rady Gminy Garbów” autorstwa Kazimierza Firleja domagamy się opublikowania […]

Rada Gminy przegłosowała, a wójt mówi, że wniosku nie ma! Co teraz na to radny Wiesław Dados i radna Zwolak?

Rada Gminy przegłosowała, a wójt mówi, że wniosku nie ma! Co teraz na to radny Wiesław Dados i radna Zwolak?

W dniu 7 lipca złożony został wniosek o informację publiczną, w której poproszono wójta o przedstawienie dokumentów w związku z głosowaniem, które miało miejsce na sesji rady gminy 6 maja. Pisaliśmy o tym w tekście: Brawo! Większość radnych za jawnością zestawienia inwestycji realizowanych w poszczególnych wsiach   W związku z tym, że na kolejnej sesji […]

Brawo! Większość radnych za jawnością zestawienia inwestycji realizowanych w poszczególnych wsiach

Brawo! Większość radnych za jawnością zestawienia inwestycji realizowanych w poszczególnych wsiach

Podczas sesji rady gminy Garbów, która odbyła się 6 maja 2015, doszło do ciekawego zdarzenia. Otóż pani radna Wiesława Zwolak złożyła projawnościowy projekt mający na celu pokazanie jakie inwestycje i za jaką wartość były realizowane w poszczególnych wsiach. W normalnym biegu rzeczy, to znaczy w środowisku przyjaznym jawności i jak najszerszemu informowaniu mieszkańców o tym […]

Dotacje z budżetu gminy na kulturę rozdzielone

Dotacje z budżetu gminy na kulturę rozdzielone

Powołana przez wójta Kazimierza Firleja komisja w składzie: Małgorzata Sanaluta – przewodnicząca, Alina Reszka – przedstawiciel GOPS, Katarzyna Miszczuk – skarbnik gminy, Ewa Michałek, Ryszard Kopyciński i Elżbieta Prażmo – przedstawiciele organizacji pozarządowych, dokonała podziału pieniędzy przeznaczonych w budżecie gminy na dotacje realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury. Do podziału było 20 tys. złotych. Ponad […]

Komisja Finansów opowiedziała się za sprzedażą pałacu w Piotrowicach Wielkich

Komisja Finansów opowiedziała się za sprzedażą pałacu w Piotrowicach Wielkich

Niszczejący pałac będący częścią zabytkowego zespołu dworkowo-parkowego w Piotrowicach Wielkich będącego własnością gminy Garbów, który według dokumentu Strategii Rozwoju Gminy w latach 2009 – 2015 miał być wyremontowany przy udziale środków unijnych w 2011 r., zdaniem Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego Gminy Garbów powinien zostać sprzedany. Wniosek o sprzedaż pałacu postawiła przewodnicząca Komisji radna Wiesława […]

Kolejny wniosek o informację publiczną bez jasnej odpowiedzi. Dwie gęste strony wykrętów zamiast prostego „tak” lub „nie”

Kolejny wniosek o informację publiczną bez jasnej odpowiedzi. Dwie gęste strony wykrętów zamiast prostego „tak” lub „nie”

Właśnie otrzymaliśmy odpowiedź na nasz wniosek o informację publiczną, w którym pytaliśmy o to czy radca prawny zatrudniony przez Urząd Gminy Garbów udzielał porad czy konsultacji odnośnie jakości umów dzierżawy proponowanych właścicielom gruntów przez potencjalnych inwestorów wiatrowych. Wiadomo, że niektórzy takie umowy z firmami wiatrowymi podpisali. Zamiast prostej odpowiedzi „tak” lub „nie” otrzymaliśmy dwie gęste strony […]

V zwyczajna sesja Rady Gminy Garbów w dniu 6 maja 2015 r.

V zwyczajna sesja Rady Gminy Garbów w dniu 6 maja 2015 r.

We środę 6 maja 2015 r. w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Garbowie o godz. 10.00 odbędzie się V zwyczajna sesja Rady Gminy Garbów. W porządku obrad znalazły się między innymi: zapoznanie z zagadnieniami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Garbów, podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia o zniesienie nazwy miejscowości Garbów Drugi, uchwały o udzieleniu pomocy […]

Czy gaz na terenie gminy Garbów pojawi się w 2015 r.? Obietnice i marzenia wójta a rzeczywistość

Czy gaz na terenie gminy Garbów pojawi się w 2015 r.? Obietnice i marzenia wójta a rzeczywistość

„ Żeby ten gas na terenie gminy wreszcie się pojawił w tym roku” marzył wójt na posiedzeniu Komisji Edukacji w dniu 12 stycznia 2015 r. W tym roku miało zostać wykonane przyłącze gazowe budynku Zespołu Szkół w Przybysławicach. Po realizacji umowy podpisanej przez gminę z Polską Spółką Gazownictwa Oddział w Tarnowie o podłączeniu do sieci […]

Zamierzenia starostwa i gminy odnośnie dróg powiatowych na terenie gminy Garbów w obecnej kadencji samorządu

Zamierzenia starostwa i gminy odnośnie dróg powiatowych na terenie gminy Garbów w obecnej kadencji samorządu

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego na posiedzeniu w dniu 13 marca 2015 r. zapoznawała się z planami inwestycyjnymi starostwa w zakresie modernizacji i budowy dróg powiatowych na terenie gminy Garbów, które przedstawił wicestarosta lubelski Robert Wójcik. Na posiedzeniu był obecny także kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach oraz kierownik Obwodu Drogowego w Garbowie. Spośród wielu […]

Czy radca prawny zatrudniony w gminie Garbów udzielał porad lub konsultacji w sprawie jakości umów z firmami wiatrakowymi?

Czy radca prawny zatrudniony w gminie Garbów udzielał porad lub konsultacji w sprawie jakości umów z firmami wiatrakowymi?

W związku z dochodzącymi do nas pogłoskami, zdecydowaliśmy się, w celu ich potwierdzenia lub odrzucenia, na postawienie wprost pytania o to czy w przeszłości Urząd Gminy Garbów, poprzez zatrudnionego radcę prawnego, udzielał jakichkolwiek porad czy konsultacji w sprawie jakości umów, jakie otrzymywali do podpisania od firm wiatrakowych niektórzy mieszkańcy gminy. Treść wniosku: Do: Wójt Gminy […]

Radny Banaszek pyta: Co z wiatrakami? Wójt odpowiada, że „u nas tematu nie było…”

Radny Banaszek pyta: Co z wiatrakami? Wójt odpowiada, że „u nas tematu nie było…”

Po kilku miesiącach opublikowano protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Garbów. Jak czytamy w tekście protokołu Radny Banaszek z Bogucina wywołał temat wiatraków w gminie Garbów – na co wójt odpowiedział…: ” W zasadzie u nas tematu nie było” Członkowie Komisji Rewizyjnej podobno nie podzielili obaw odnośnie rzekomych zagrożeń związanych z wiatrakami… Krótki komentarz redakcyjny […]

/** POPRAWNA PIERWSZA LINIA KODU FOOTER.PHP * The template for displaying footer. * * Contains secondary widget areas, footer content and the closing of the * #main and #page div elements. */
Top