Urząd i Rada Gminy Garbów – filmy

NaszGarbow.TV – XXIII Sesja Rady Gminy Garbów – 4 grudnia 2013 [całość]

– Sprawozdanie wójta z działalności pomiędzy sesjami – Ciekawe merytoryczne wprowadzenie  przedstawiciela biura projektowego oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Garbów oraz uchwalenie nowego planu zagospodarowania terenu. – Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zagrody – Dyskusja nad funduszem sołeckim na 2014 rok – Przystąpienie […]

Arogancja władzy c.d. Wyzwiska w odpowiedzi na pytania obywateli. Kilka słów bezpośrednio do pana wójta.

Arogancja władzy c.d. Wyzwiska w odpowiedzi na pytania obywateli. Kilka słów bezpośrednio do pana wójta.

Podczas zeszłotygodniowej sesji Rady Gminy, pan wójt, przy okazji dyskusji na temat stawek podatkowych ujawnił nam nieoczekiwanie swojego nowego wroga. Otóż dowiedzieliśmy się, że istnieje jakiś „awanturnik internetowy” bo „to jest teraz modne”, który śmie panu wójtowi zadawać pytania. Otóż ten obywatel „awanturnik”, którego imienia i nazwiska pan wójt Firlej przezornie nie wymienia, śmie zadawać […]

Wniosek o przeprowadzenie rzetelnej ekspertyzy ekonomicznej odnośnie zakupu wody od zewnętrznych spółek odrzucony. Kompromitacja większości radnych gminy Garbów.

Wniosek o przeprowadzenie rzetelnej ekspertyzy ekonomicznej odnośnie zakupu wody od zewnętrznych spółek odrzucony. Kompromitacja większości radnych gminy Garbów.

W dniu dzisiejszym podczas XXII sesji Rady Gminy głosowano nad wnioskiem złożonym przez radnych  Agnieszkę Nalewajek, Tadeusza Tarkę oraz Tadeusza Barszcza zmierzającym do zobowiązania wójta, aby w końcu po 7 latach przeprowadził on analizę opłacalności zakupu wody od zewnętrznych spółek. Wniosek zawierał pięć prostych punktów. Radni „Wspólnoty Garbowskiej” chcieli zobowiązać wójta Kazimierza Firleja do przeprowadzenia […]

NaszGarbow.TV – XX sesja Rady Gminy Garbów – 21 czerwca 2013 (całość)

Tym razem udało nam się przetworzyć i opublikować całość nagrania z sesji w ciągu 48 godzin od jej zakończenia. Następnym razem postaramy się zejść poniżej 24 godzin. Mamy nadzieję, że mieszkańcy gminy Garbów docenią włożony przez nas trud i środki finansowe, aby dać wszystkim możliwość zobaczenia całości sesji Rady Gminy Garbów w swoich domach. Zawsze, […]

Radny Tadeusz Tarka z Borkowa opowiada o wizycie w wiosce pod Przemyślem, w której jest farma wiatrowa [wideo]

Radny Tadeusz Tarka opowiedział o wizycie w wiosce pod Przemyślem, w której umiejscowiono farmę wiatrową złożoną z 6 turbin. Mieszkańcy skarżą się na hałas, zakłócenia w odbiorze telewizji oraz niemożność uzyskania zezwoleń na budowę nawet w odległości 1,5 km od farmy wiatrowej. Mieszkańcy zgodnie twierdzą, że nie zgodziliby się na budowę farmy, gdyby wiedzieli, jakie […]

Top