Umowy z samorządem w jawnym rejestrze – Fundacja Wolności zwróciła się do prezydenta Lublina o utworzenie publicznego rejestru umów zawieranych przez samorząd

Czy lubelski samorząd zdecyduje się na ujawnienie i stworzenie rejestru zawieranych umów? Domaga się tego Fundacja Wolności. Urzędnicy zaś analizują sprawę.

Działająca w Lublinie Fundacja Wolności zwróciła się do prezydenta miasta Krzysztofa Żuka o utworzenie publicznego rejestru umów zawieranych przez samorząd.

Majątek gminy, majątkiem mieszkańców
– Finanse gminy Lublin oraz spółek powołanych przez nią do wykonywania zadań publicznych powinny być jawne i przejrzyste – uważa prezes fundacji Krzysztof Jakubowski. I wyjaśnia, że majątek gminy jest własnością jej mieszkańców. – Urząd jedynie wykonuje pewne zadania na ich rzecz. Mieszkańcom jako „właścicielom” urzędu i spółek komunalnych należy się pełny wgląd w funkcjonowanie tych instytucji – tłumaczy Jakubowski. Jego zdaniem opublikowanie wykazów umów zawartych przez urząd miasta i spółki zależne przyczyni się do zwiększenia przejrzystości i jawności działania władz samorządowych i urzędników, zainteresowania mieszkańców finansami gminy oraz poprawi relacje na linii rządzący-mieszkańcy.
Fundacja proponuje, aby rejestr zawierał datę zawarcia umowy, strony i przedmiot umowy, okres jej obowiązywania oraz wartość. Organizacja zauważa też, że nazwiska osób, z którymi miasto podpisało takie umowy nie są chronione ze względu na prywatność i „jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana te dane ujawnić”. Krzysztof Jakubowski powołuje się przy tym na orzeczenie Sądu Najwyższego.

więcej

źródło: pogotowiedziennikarskie.pl

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top