Wracamy do rankingu gmin województwa lubelskiego. Zobaczmy dlaczego gmina Garbów spadła z miejsca 5 go w Polsce na 133 w województwie ?

Pomysłodawcą i organizatorem Rankingu gmin był Związek Gmin Lubelszczyzny. Ranking służył dokonaniu oceny wszystkich gmin Województwa Lubelskiego pod kątem efektywności ich zarządzania. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2006 roku i objęła całą IV kadencję samorządu (lata 2003-2006). Ranking miał na celu „wskazanie i uhonorowanie szczególnie wartościowych i ważnych osiągnięć naszych samorządów w efektywnym ich zarządzaniu. Gminy zostały ocenione pod kątem m. in. aktywnej polityki kształtowania dochodów własnych, wydatkowania i pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje infrastrukturalne, w tym na inwestycje w transport i ochronę środowiska. Punktując pozyskaną przez gminy ilość środków zewnętrznych na mieszkańca uwzględnione zostały środki pozyskane w ramach programów, z których najczęściej korzystały gminy: ZPORR, SAPARD, ISPA, PHARE, INTERREG, PAOW, Kontrakt Wojewódzki.” Premiowano też „tzw. „gotowość inwestycyjną” – ilość środków, na których przyjęcie była gmina gotowa, na podstawie poprawnych pod względem formalnym projektów złożonych do ZPORR. […] Ponieważ jednym z ważniejszych zadań gminy jest finansowanie i zarządzanie oświatą publiczną, ranking uwzględnił efektywność wydatkowanych na ten cel środków, mierzoną uzyskanymi ocenami ze sprawdzianu przez szóstoklasistów i testów gimnazjalnych.”

Ocena działalności wszystkich gmin w Rankingu jest „swoistym świadectwem wystawianym zarządzającym nimi wójtom, burmistrzom, prezydentom i radnym”. Jego laureatom Związek Gmin Lubelszczyzny przyznaje markę „Najlepsza Gmina Lubelszczyzny”.

W Rankingu gminy podzielone zostały na cztery kategorie: miasta na prawach powiatu (4), gminy miejskie (16), gminy miejsko-wiejskie (21), gminy wiejskie (172). Laureaci pierwszej edycji Rankingu to: w kategorii miasta – Zamość, w kategorii gminy miejskie – Stoczek Łukowski (2. miejsce Rejowiec Fabryczny, 3. Puławy), w kategorii gminy miejsko-wiejskie – Nałęczów (2. miejsce Janów Lubelski, 3. Tarnogród), w kategorii gminy wiejskie – Terespol (2. miejsce Biszcza i Sawin, 3. Siennica Różana i Firlej).

Gmina Garbów: 13,54 punkty na 56 punktów możliwych

Poniżej prezentujemy wyniki uzyskane w Rankingu przez Gminę Garbów i, dla porównania, oceny kilku innych. Gmina Garbów znalazła się na odległym 133. miejscu. Na maksymalną sumę 56 punktów uzyskała 13,54 pkt.

1. Średnia dochodów własnych na mieszkańca w latach 2003-2005 :

1,53 punkty – [na 6 możliwych]

2. Suma wydatków majątkowych inwestycyjnych na jednego mieszkańca 2003-2005:

0,86 punktu [na 8 możliwych]

3. Pozyskane środki zewnętrzne inwestycyjne na jednego mieszkańca 2003-2006 (ZPORR, SAPARD, ISPA, PHARE, INTERREG, PAOW):

1,41 punktu [na 10 możliwych]

4. Gotowość inwestycyjna 2004-2006 (projekty do ZPORR):

1,3 punktu [ na 8 możliwych]

5. Suma wydatków: transport na jednego mieszkańca 2003-2005:

0,34 punktu [na 5 możliwych]

6. Suma wydatków: ochrona środowiska na jednego mieszkańca2003-2005:

0,20 punktu [na 5 możliwych]

7. Zdolność inwestycyjna  (dochody-wydatki bieżące do dochodów ogółem) 2003-2005:

2,84 punktu [na 8 możliwych]

8. Wyniki testu szóstoklasistów  (2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006):

2,53 puntu [na 3 możliwe]

9. Wyniki testu gimnazjalistów (2004/2005 2005/2006):

2,52 punktu [na 3 możliwe]

Suma punktów: 13,54 na 56 możliwych

Co nam mówi ta punktacja?

Nakłady na inwestycje na jednego mieszkańca – 0,86 na 8 punktów możliwych. Prawie zastój.

Punktacja ta stwierdza, że w badanym okresie gmina Garbów była zarządzana radykalnie poniżej swoich możliwości. Nakłady inwestycyjne, czyli wskaźnik, który informuje nas o realnej efektywności  zarządzania posiadanymi środkami jest zatrważająco niski. Wynik wydatków inwestycyjnych na poziomie 0,86 na 8 punktów możliwych, oznacza, że w latach tych praktycznie był całkowity zastój inwestycyjny a gmina Garbów jako organizm administracji samorządowej konsumowała prawie wszystkie posiadane środki na działania własne i prawie nic jej nie zostawało na inwestycje. Co ciekawe, wskaźnik inwestycji gminy Garbów na jednego mieszkańca jest kilkukrotnie niższy od wszystkich okolicznych gmin. Gmina Abramów osiągnęła np. 2,99 punktu, Kurów – 3,93, Markuszów – 3,01; Jastków – 3,58 punktu. To całkowita porażka wójta Gminy Garbów w jego pierwszej kadencji, która rozpoczęła się w 2002 roku! W naszych analizach spróbujemy wyjaśnić szczegółowo, jaka była przyczyna takiego stanu rzeczy. Obecnie czekamy na księgowe dane archiwalne, które pozwolą nam zrozumieć jak to się stało. Tak czy inaczej w kwestii inwestycji straciliśmy 4  długie lata.

Pozyskane środki w latach 2003 – 2006.  1,41 na 10 możliwych !

Prawie całkowita bierność w pozyskiwaniu zewnętrznych środków inwestycyjnych. W tym przypadku taki stan rzeczy można wyjaśnić jedynie zaniedbaniem. Przyczyną zaniedbania jest najczęściej brak kompetencji, brak troski o rozwój wspólnego dobra oraz zwykłe lenistwo. Jaka była przyczyna braku aktywności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje w gminie Garbów? To temat sam w sobie, który byłby bardzo ciekawym studium przypadku. Zanim poddamy go oddzielnej analizie muszą sobie państwo sami udzielić odpowiedzi. Wystarczy tylko powiedzieć, że jeżeli w tamtych latach pozyskano by możliwe do pozyskania środki, to dzisiaj w roku 2013, nie byłoby już problemu brakujących dróg.

Brak gotowości inwestycyjnej – 1,3 punktu na 8 możliwych

Mówiąc najkrócej, wskaźnik ten oznacza tyle, że główny Urzędnik Gminy Garbów nie odrobił lekcji. Brak poprawnie przygotowanych projektów i dokumentacji. Aby to uczynić trzeba potrafić sobie zorganizować nowoczesny team fachowców myślących w kategoriach możliwych do osiągnięcia dóbr dla gminy. Tego nie da się zrobić w trybie chłodu urzędniczego. Potrzebna jest zarówno wiedza jak i zapał leadera, który wie czego chce i potrafi systematycznie pracować. Tej systematycznej pracy nie zastąpią festynowe kwiatki. Wygląda na to, że tego wszystkiego zabrakło w Garbowie. Odkrycie tamtych kart historii gospodarczej Gminy Garbów z pewnością da nam lepsze wyobrażenie o tym jak to było.

Troska o transport mieszkańców – 0,34 punktu na 5 możliwych

Taka troska, to prawie żadna troska. A w tamtych czasach, gdy posiadanie samochodu nie było jeszcze tak powszechne była to sprawa bardzo ważna. Na przykład bliżej Lublina położony Jastków, osiągnął wynik trzykrotnie lepszy.

Zdolność inwestycyjna: 2,84 punktu na 8 możliwych

Jedna z najniższych zdolności wśród gmin w województwie lubelskim. Na przykład Abramów w tym samym okresie osiągnął wynik: 4,73 punktu, Kurów: 4,82 punktu, Markuszów: 5,42 ! Co się działo w sprawach ekonomicznych gminy Garbów w latach 2003-2005? Czy przyczyną tego stanu rzeczy był brak kompetencji do zarządzania gospodarką i finansami gminy? Tak to wygląda jakby ktoś nie miał żadnej orientacji w gospodarzeniu czymkolwiek, a tym bardziej majątkiem wspólnotowym.  Kto był wtedy mówiąc w przenośni gminnym dyrektorem handlowym? Kto odpowiada za to, że nie została wtedy zbudowana odpowiednia zdolność inwestycyjna tego naszego wspólnego przedsiębiorstwa, jakiemu na imię Gmina Garbów?

Gdyby w tamtych latach robiono co należy w sprawach pozyskiwania funduszy i budowania odpowiednich planów inwestycyjnych, budowanie dróg w Gminie Garbów byłoby kilka lat temu skończone.

Wyniki szkolne podratowują ogólne miejsce w rankingu, które jednak jest bardzo niskie

Wyniki szkolne podratowują ogólne miejsce w rankingu, które jednak jest bardzo niskie. Gratulujemy nauczycielom! Wyniki te dotyczą jednak zupełnie innej dziedziny niż finanse i gospodarka. Gdyby nie one, ostateczna pozycja naszej gminy w rankingu wyglądałaby jeszcze gorzej.

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Wracamy do rankingu gmin województwa lubelskiego. Zobaczmy dlaczego gmina Garbów spadła z miejsca 5 go w Polsce na 133 w województwie ?

  • persodrom Post author

   Też chciałbym go zobaczyć. Ale obawiam się, że w porównaniu do innych gmin nie byłoby dużo lepiej. Część chorób z tamtych lat potwierdziła kontrola NIK z tego roku dotycząca sieci drogowej w gminie Garbów. Większość mieszkańców nawet nie wie, że takie coś się odbyło. Ale to inna sprawa.

   Reply
 1. persodrom Post author

  Gdyby nie wysokie wyniki w zakresie edukacji, w tym rankingu gmina Garbów zajęłaby 3 miejsce od końca. To mówi wszystko.

  Reply
  • Rafa84002

   nihil novi. bez sieci gazowej, stałego planu inwestycyjnego, zbrojenia działek pod inwestycji i męczenia inwestorów nakłanianiem do ulokowania biznesu u nas nikt nawet nie będzie nas szukał na mapie… zresztą z naszymi węzłami komunikacyjnymi to przecież przedsiębiorcy pójdą do Jastkowa i Nałęczowa, takie nazwy…

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top