Projekt budżetu gminy Garbów na 2015 rok

Dopiero dziś, 9 grudnia 2014 r. opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej zarządzenie wójta Gminy Garbów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 r. Co ciekawe, 14 listopada odbyła się sesja Rady Gminy Garbów, ostatnia w kadencji 2010-2014, na której zastępca wójta Małgorzata Sanaluta ani słowem nie wspomniała o tym bardzo istotnym fakcie, że wójt przygotował już projekt uchwały budżetowej na przyszły rok.

Planowane dochody i wydatki w 2015 r.

Planowane dochody Gminy Garbów w 2015 r. wyniosą 30.658.099,98 zł. zaś wydatki 29.615.755,42 zł. W przyszłorocznym budżecie planowana jest nadwyżka w wysokości 1.042.344,56 zł., która prawie w całości ma być przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek, z czego blisko 1/3 stanowią spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, a resztę (725 tys. zł) spłata kredytów i pożyczek krajowych planowanych w związku z deficytem budżetowym w 2014 r.

W przyszłorocznym budżecie gminy zaplanowano 20 tys. zł., na dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, tradycji i sztuki ziemi garbowskiej, 100 tys. zł. na dotacje na realizację zadań w zakresie zajęć sportowych.

Planowane są wydatki majątkowe na kwotę 9.202.468,07 zł. z czego blisko 5 mln zł. stanowią wydatki związane z realizacją projektu Ekoenergia dla Gminy Garbów.

Wydatki majątkowe na drogi mają wynieść 3.868.312,44 zł., z czego ponad 2,5 mln zł. na przebudowę dróg powiatowych Garbów-Gutanów- Czesławice-Nałęczów oraz Markuszów-Góry-Gutanów. Na budowę dróg gminnych planowane jest 1,3 mln zł. Gmina planuje w przyszłym roku zakup koparki na co zapisano w budżecie 150 tys. zł.

projekt uchwały budżetowej na 2015 r.

objaśnienia

wydatki majątkowe w 2015 r.

dotacje z budżetu gminy w 2015 r.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top