Korespondencja redakcji naszgarbow.pl z rzecznikiem prasowym GDDKiA w Lublinie odnośnie procedur stosowanych przy nadawaniu nazw węzłom drogowym.

Informujemy naszych czytelników, że nasza redakcja skierowała do rzecznika prasowego GDDKiA w Lublinie pana Krzysztofa Nalewajko pismo następującej treści:

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z panem Dyr. Zbigniewem Szepietowskim oraz z panem Krzysztofem Nalewajko przesyłamy prośbę o przesłanie drogą elektroniczną:

Oficjalnego ogólnego zbioru ustalonych oficjalnie zasad, na podstawie którego przydzielano nazwy poszczególnych węzłów drogowych w Polsce, w tym węzłów w Przybysławicach oraz w Bogucinie. Z analizy stanu faktycznego widać, że były stosowane różne zasady dla poszczególnych miejscowości.

Prosimy również o wskazanie tych zasad, które były stosowane konkretnie w przypadku Bogucina ( obecnie węzeł Jastków) i w przypadku Przybysławic (obecnie węzeł Nałęczów).

Dodatkowo prosimy o dostarczenie nam kopii dokumentu dotyczącego sprawy nazw skierowanego do Gminy Garbów oraz kopii odpowiedzi ze strony Gminy Garbów – o ile takowa została przesłana.

Prosimy również o informację, czy w przypadku działań ze strony Urzędu Gminy Garbów, przy sformalizowanym nacisku członków lokalnej społeczności, dopuszczają państwo możliwość zmiany nazw węzłów drogowych w Przybysławicach oraz w Bogucinie. Informację na ten temat chcemy przekazać lokalnej społeczności, dla której sprawa jest bardzo ważna.

Nasze pytanie prosimy traktować, jako pytanie ze strony organu prasowego zgodnie z Ustawą Prawo Prasowe.

 W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Otrzymaliśmy odpowiedź rzecznika prasowego GDDKiA następującej treści:

Dzień dobry

Kwestie nazw poszczególnych węzłów na drogach szybkiego ruchu w Polsce zmieniały się wraz z rozwojem prac projektowych nowej sieci dróg. Pierwotne założenia od oznakowania węzłów drogowych uwzględniały podwójny sposób ich identyfikacji: nazwę i numer węzła. Jednakże brak dokładnych danych o planowanych przebiegach dróg znajdujących się w fazie projektowania spowodował odstąpienie od ich numeracji (przyporządkowanie kolejnego numeru węzła zgodnie z pikietażem drogi mogłoby się okazać zasadą trudną do zrealizowania). Dlatego też na etapie opracowywania dokumentacji stosowano zasadę nazywania węzła od pobliskiej miejscowości w celu orientacji w terenie.

Zarządzeniem nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7.04.2009 r. (http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/z/zarzadzenia-generalnego-dyrektor_3184//documents/scan1618.pdf) ustalono m. in. następujące zasady nadawania nazw węzłom drogowym na drogach krajowych:

węzły drogowe oznacza się nazwami pobliskich miast lub miejscowości, posiadających istotne znaczenie gospodarcze lub komunikacyjne, w szczególności tych których liczba mieszkańców jest  większa niż 100 000. Miejscowościami tymi są miasta z listy aktualnych 16 miast wojewódzkich oraz miasta z listy miast wojewódzkich z lat 1975- 1998.

Nazwy węzłów drogowych mają jedynie charakter informacji dla kierowcy. Przyjęte w Zarządzeniu zasady określają i umożliwiają lokalizację tych punktów w terenie. Tylko takie zadanie mają spełniać nazwy węzłów. Do wyboru kierunku jazdy (miejscowości) ułatwiającego orientacje w trasie służy oznakowanie kierunkowe. Tak też jest na węźle Jastków, gdzie na zjazdach z S17 tablice kierunkowe wskazują na Garbów i Jastków (potwierdzenie na załączonym zdjęciu), a podobnie jest na rondzie.

Zupełnie inaczej sprawę traktują lokalne władze samorządowe upatrując w nazewnictwie okazję do „promowania się” co powoduje, nieuzasadnione z punktu widzenia kierowcy, lokalne konflikty.

Sytuacja zmieni się w momencie zastąpienia nazw miejscowości numerami węzłów, do czego GDDKiA zmierza.

GDDKiA planuje bowiem docelowe zastępowanie nazw węzłów ich numerami, które pozwalają na najłatwiejszą orientację kierowcy w położeniu na drodze W okresie przejściowym planuje się funkcjonowanie numeracji podwójnej (nazwa i numer rosnący wraz ze wzrostem pikietaża). Wyjazdy na węźle mają być oznakowane tym samym numerem co węzeł a w przypadku większej liczby wyjazdów, numer będzie miał dodany wyróżnik w postaci dużej litery A. B, itd.

Proces legislacyjny a następnie wydanie rozporządzenia oraz jego wejście w życie przeprowadza Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W przypadku węzłów Nałęczów i Jastków stosowano zasadę iż nazwa węzła powinna informować kierującego o możliwości dojazdu do miejscowości od której przyjęta została nazwa (w drogownictwie przyjmuje się podawanie nazw z rosnącym pikietażem, który dla dróg południkowym przebiegu rośnie w kierunku północ-południe, a dla zwrotnikowego przebiegu z zachodu na wschód). Lista nazw węzłów z całej Polski została ostatecznie zweryfikowana przez GDDKiA tak by wykluczyć pojawienie się takich samych nazw.

GDDKiA nie przewiduje powrotu do poprzednich nazw węzłów. Podkreślamy, że docelowym rozwiązaniem będzie zastąpienie nazw węzłów numerami.

Pozdrawiam

Krzysztof Nalewajko

Stanowisko ds. komunikacji społecznej

GDDKiA O/Lublin

Tel. 81 532 30 71

Do swojej odpowiedzi pan rzecznik załączył kopie korespondencji pomiędzy Gminą Garbów a GDDKiA dotyczącą sprawy nadawania nazw.
do_UG_Garbow
Odpowiedź Wójta Gminy Garbów Kaziemierza Firleja
od_UG_Garbow
Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top