„Nasz Garbów” popiera ogólnopolską akcję „Obywatele decydują” realizowaną przez Instytut Spraw Obywatelskich.

„Nasz Garbów” popiera ogólnopolską akcję „Obywatele decydują” zmierzającą do zwiększenia świadomości i aktywności obywatelskiej. Zasadniczym celem akcji jest zwiększenie świadomości zwykłych ludzi dotyczącą obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

obawt.decydują

Na szczeblu naszej gminy oznacza to umożliwienie każdej zorganizowanej grupie zwykłych mieszkańców składania projektów uchwał, które Rada Gminy miałaby obowiązek rozpatrywać i poddawać pod głosowanie. Uczestnictwo obywateli w życiu publicznym samo w sobie stanowi wielką wartość. Tylko dzięki wspólnej aktywności zwykłych ludzi możemy przerwać krąg niemożności, którzy rzekomo uniemożliwia bardziej dynamiczne działania rozwojowe. Tylko dzięki naszemu zaangażowaniu będzie możliwe przekroczenie sztucznych barier i pokonanie nieustannie organizujących się antyrozwojowych i antyspołecznych grup interesów.

Szczegóły akcji tutaj… obywateledecyduja.pl

Poprzyj akcję podpisując petycję do parlamentarzystów https://obywateledecyduja.pl/przylacz-sie/podpisz-petycje/

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top