Jakie prace Urząd Gminy Garbów zleca w trybie bezprzetargowym? Kolejny wniosek o informację publiczną

Do: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskuję o udostępnienie informacji na temat:

– wszelkich prac, usług i robót zlecanych przez Urząd Gminy Garbów w roku 2016 w trybie bezprzetargowym wszelkim podmiotom zewnętrznym w tym firmom, osobom prowadzącym działalność gospodarczą i osobom fizycznym w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Jeżeli przygotowanie wnioskowanej informacji w formie prostego spisu stanowi trudność, dopuszczam również otrzymanie informacji w formie kopii zawartych umów z poszczególnymi wykonawcami. Ważne jest dla mnie otrzymanie informacji pełnej i obejmującej wszelkie prace i wykonawców realizujących usługi w trybie bezprzetargowym.

Udzielając informacji w formie, która nie wymaga szczególnego przetwarzania, jest dogodna i łatwa do przygotowania dla Urzędu proszę zawrzeć w niej niżej wymienione podstawowe dane:

– Nazwę podmiotu, któremu zlecono prace

– Krótki opis przedmiotu zlecenia

– Wartość przedmiotu zlecenia

– Datę zlecenia

Wnioskowana informacja jest informacją, która jest ważna z punktu widzenia szczególnie istotnego interesu publicznego, gdyż z oczywistych powodów przyczyni się do zwiększenia jawności i przejrzystości finansów publicznych oraz zwiększenia poziomu wiedzy oraz świadomości obywateli na temat działania lokalnego samorządu.

Wnioskowaną informację proszę dostarczyć w formie elektronicznej na adres e-mail: robert@bogucin.com lub przez jej udostępnienie na stronach internetowych BIP Gminy Garbów lub w innej możliwej do zrealizowania przez Urząd Gminy Garbów formie.

W oczekiwaniu na informację publiczną,

[……..]

Chociaż wnioskowaliśmy o informację prostą, a nie przetworzoną oraz uzasadnialiśmy ważność dla szczególne istnego interesu publicznego wójt przesyła „pismo opóźniające”.

W odpowiedzi na powyższe pismo wójta Firleja  wzywamy go do realizacji wniosku o informację publiczną kolejnym pismem poniżej:

 

Wezwanie do realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej na temat zleceń w drodze bezprzetargowej (77-2016)

Do: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej

W nawiązaniu do Pana pisma nr 1431.42.2016 z dnia 21.11.2016 niniejszym wzywam Pana do realizacji mojego wniosku o informację publiczną wysłanego dnia 5 listopada 2016.

Pana pismo wzywające mnie do „wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego przetworzenia informacji publicznej” jest bezpodstawne ponieważ:

1. W moim wniosku wyraźnie wnioskowałem o proste informacje w formie, która nie będzie przetworzona i będzie dogodna do przygotowania dla Urzędu. Dopuszczałem też dostarczenie kopii dokumentów, choć sporządzenie zwykłej listy wydaje się czymś najprostszym z możliwych i zgodnie z obowiązującym prawem nie może być uważane za przetworzenie.

2. W moim wniosku już uzasadniłem, że uzyskanie informacji jest szczególnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego, „gdyż z oczywistych powodów przyczyni się do zwiększenia jawności i przejrzystości finansów publicznych oraz zwiększenia poziomu wiedzy oraz świadomości obywateli na temat działania lokalnego samorządu.”

Pozyskanie tej informacji jest również istotne dla realizowanej misji prasowej i mojej pracy jako redaktora organu prasowego NaszGarbow.pl, dzięki któremu mieszkańcy Gminy Garbów będą mogli zapoznać się z informacjami, o które wnioskuję. Musi być Pan świadomy, że dalsze utrudnianie czy opóźnianie dostępu do informacji na temat finansów publicznych podważa zaufanie  społeczne do organu, którym Pan kieruje. 

Dalsze opóźnianie i utrudnianie dostępu do wnioskowanej informacji publicznej będę traktował jako łamanie moich praw konstytucyjnych i w związku z tym będę zmuszony wystąpić na drogę sądową.

W oczekiwaniu na informację publiczną,

/…/

Po naszym wezwaniu do realizacji wniosku przez wójta otrzymujemy odpowiedź zupełnie nie na temat, w której wójt odpowiada, że Urząd Gminy nie jest uprawiony i nie wystawia umów o dzieło i umów zlecenie.

Tak wygląda jawność finansów publicznych w gminie Garbów. Pozostaje więc udanie się do sądu. Nie pozostaje nam nic innego jak PONOWNIE WEZWAĆ WÓJTA DO REALIZACJI WNIOSKU

Poniżej Ponowne wezwanie z dnia 12 stycznia 2017:

 

Temat: Ponowne wezwanie do realizacji wniosku o informację publiczną z dnia 5 listopada 2016 – nr pisma 1431.42.2016

Do: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej
W nawiązaniu do Pana pisma nr 1431.42.2016 z dnia 5.01.2017 niniejszym ponownie wzywam Pana do realizacji mojego wniosku o informację publiczną wysłanego dnia 5 listopada 2016, którego treść zamieszczam ponownie poniżej. 

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej wnioskuję o udostępnienie informacji na temat:

– wszelkich prac, usług i robót zlecanych przez Urząd Gminy Garbów w roku 2016 w trybie bezprzetargowym wszelkim podmiotom zewnętrznym w tym firmom, osobom prowadzącym działalność gospodarczą i osobom fizycznym w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Jeżeli przygotowanie wnioskowanej informacji w formie prostego spisu stanowi trudność, dopuszczam również otrzymanie informacji w formie kopii zawartych umów z poszczególnymi wykonawcami. Ważne jest dla mnie otrzymanie informacji pełnej i obejmującej wszelkie prace i wykonawców realizujących usługi w trybie bezprzetargowym.

Udzielając informacji w formie, która nie wymaga szczególnego przetwarzania, jest dogodna i łatwa do przygotowania dla Urzędu proszę zawrzeć w niej niżej wymienione podstawowe dane:

– Nazwę podmiotu, któremu zlecono prace

– Krótki opis przedmiotu zlecenia

– Wartość przedmiotu zlecenia

– Datę zlecenia

Wnioskowana informacja jest informacją, która jest ważna z punktu widzenia szczególnie istotnego interesu publicznego, gdyż z oczywistych powodów przyczyni się do zwiększenia jawności i przejrzystości finansów publicznych oraz zwiększenia poziomu wiedzy oraz świadomości obywateli na temat działania lokalnego samorządu. 

Wnioskowaną informację proszę dostarczyć w formie elektronicznej na adres e-mail: robert@bogucin.com lub przez jej udostępnienie na stronach internetowych BIP Gminy Garbów lub w innej możliwej do zrealizowania przez Urząd Gminy Garbów formie.

W oczekiwaniu na informację publiczną,

/…./

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Jakie prace Urząd Gminy Garbów zleca w trybie bezprzetargowym? Kolejny wniosek o informację publiczną

 1. redakcja Post author

  Nasz wniosek spotkał się pierwszymi utrudnieniami ze strony wójta. Próbuje on bezzasadnymi wybiegami urzędowo prawnymi opóźnić dostarczenie informacji. Przedłużył termin udzielenia informacji do 7 stycznia 2017. Czekamy zatem cierpliwie…

 2. do redakcji

  cóż to jednak obchodzi przeciętnego mieszkańca ? zwłaszcza tego, który klepie wójta po ramieniu, bo jest z nim w dobrej komitywie. Nic go to nie obchodzi, bo ważne jest, żeby był pokój i spokój i miłość braterska.

 3. persodrom Post author

  Ostatnia odpowiedź wójta zupełnie nie na temat. Jakby udawał, że nie wie o co go pytają.
  Podsumowując.
  5 listopada złożyliśmy wniosek.
  Wójt zasłonił się pismem nie na temat, które samo w sobie było nadużyciem – ale tak tu już bywa.
  Następnie wójt został wezwany do realizacji wniosku. Po kilku tygodniach odpowiedział jeszcze głupszym pismem zupełnie nie na temat!
  Widać, że normalnie i po dobremu, tj. bez interwencji sądu wójt nie udostępni informacji publicznej na temat zleceń bezprzetargowych. Z punktu widzenia obywatela, który po prostu ma prawo wiedzieć, wójt Idzie w zaparte. To jest oczywisty przykład łamania praw konstytucyjnych przez wójta gminy Garbów. Gmina Garbów jest gminą, w której nie można normalnie uzyskać informacji publicznej na temat finansów czy można powiedzieć, że nie jest gminą przejrzystą.

Komentowanie niedostpne.

Top