Jaki budżet na rok 2014?

 W 2014 roku planowane są dochody w kwocie 22.925.649 zł i wydatki w kwocie 22.329.249 zł. Planowana nadwyżka w kwocie 596.400 zł przeznaczona zostanie w całości na rozchody budżetu.

W stosunku do projektu budżetu na 2014 r. kwota dochodów zwiększyła się o 370.623 zł – planowano dochody w kwocie 22.555.026 zł. O tę samą kwotę zwiększyły się wydatki, które w projekcie planowano na kwotę 21.958.626 zł.

W projekcie planowano rezerwę ogólną w wysokości 75.000 zł, w tym 40.000zł na wydatki majątkowe oraz rezerwę celową w wysokości 60.00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W autopoprawce projektu zwiększono rezerwę ogólną do kwoty 105.000 zł, poprzez zwiększenie rezerwy na wydatki majątkowe o 30.000 zł. Dodano także drugą rezerwę celową z przeznaczeniem na remont szkół – kwota 100.000 zł.

W budżecie wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 273.280 zł.

Wydatki inwestycyjne

Planowane są wydatki majątkowe na kwotę 2.892.342 zł, w tym 1.737.776 zł na drogi gminne, 370.000 zł na drogi powiatowe (drogi Jastków-Sieprawice-Tomaszowice i Bogucin-Sługocin-Sieprawki oraz projekt chodnika przy drodze w Garbowie) i 30.000 zł na drogi wojewódzkie (projekt chodnika przy drodze w Piotrowicach). Pozostałe wydatki majątkowe to: 517.082 zł na obiekty sportowe (250.000 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Garbowie, 253.395 zł na budowę budynku socjalnego na boisku sportowym Zawiszy Garbów i 13.687 zł. na ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół boiska w Bogucinie); 94.950 zł oświetlenie dróg (budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej w Woli Przybysławskiej I i Woli Przybysławskiej II, w Przybysławicach i w Zagrodach); 70.000 zł rezerwa ogólna; 30.000 zł gospodarkę mieszkaniowa (przebudowa kanalizacji przy budynku szkoły w Leścach), 30.000 zł bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową ( OSP Janów – 10.000 zł na budowę remizy i 20.000 zł na zakup samochodu); 12.534 zł budowa placu zabaw z elementami urządzeń dla dorosłych w Woli Przybysławskiej (Marianka).

W stosunku do projektu budżetu kwota wydatków majątkowych zwiększyła się 577.218 zł, – planowano 2.315.124. zł. Pierwotnie na drogi gminne planowano 1.490.558 zł, w autopoprawce zwiększono tę kwotę o 247.218 zł. Pozostałe 330.000 zł przeznaczono – 250.000 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Garbowie, po 30.000 na zwiększenie rezerwy, na OSP Janów i remont kanalizacji przy szkole w Leścach. O 10.000 zł zmniejszyły się wydatki na projekt chodnika przy drodze w Piotrowicach. Będzie więcej pieniędzy na 3 zadania zrealizowane z funduszy sołeckich dla sołectw Garbów I, Garbów II i Janów: budowa chodnika od kościoła do S-17 – 50.000 zł, budowa drogi w Kolonii Lipy – Kolonia Trzecia 95.000 zł i wykonanie podbudowy betonowej w Janowie – 42.000 zł.

 Zestawienie planowanych wydatków na drogi gminne w 2014 roku.

drogi publiczne gminne

Zestawienie planowanych wydatków majątkowych w 2014 roku.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Garbów  w 2014 roku (zał. 4 – brak na stronie BIP)

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Jaki budżet na rok 2014?

  1. thesaurarius

    To dodatkowa dotacja celowa z budżetu państwa. Prawie całe dochody budżetu gminy to subwencje, dotacje oraz wpływy z podatków i opłat.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top