Fajsławice 24 piszą list do radnych gminy Fajsławice w sprawie jawności posiedzeń Komisji Rady Gminy

Redakcja serwisu internetowego fajslawice24.pl zwróciła się do radnych gminy Fajsławice z prośbą o informowanie mieszkańców o terminach posiedzeń komisji rady gminy na stronie internetowej gminy. Wystąpiła także o publikowanie projektów uchwał, które mają być przyjmowane na najbliższych sesjach wraz z uzasadnieniami oraz o umieszczanie na bieżąco protokołów z posiedzeń komisji i z sesji rady gminy. Zasugerowała także nagrywanie posiedzeń i upublicznianie w internecie.

Pismo Fajsławic 24 do Radnych Gminy Fajsławice

W naszym przekonaniu błędny jest powszechny pogląd, że demokracja dla mieszkańców kończy się wraz z oddaniem głosu w wyborach. Ustawa o samorządzie gminnym ustanawia mieszkańców gminy jako suwerena, czyli podmiot sprawujący niezależną władzę zwierzchnią. Stwierdza ona, że mieszkańcy podejmują swoje decyzje w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów. Podstawowym zadaniem organów gminy jest więc wykonywanie woli mieszkańców, a nie tak jak się powszechnie uważa, sprawowanie władzy. Swoimi działaniami chcemy uświadomić to mieszkańcom. Doprowadzić do tego, że poczują się gospodarzami naszej gminy.

Do tego, aby mieszkańcy mogli sprawować swoją władzę zwierzchnią potrzebna jest im jednak wiedza o sprawach gminnych. Zasada jawności jest podstawową zasadą działalności organów gminy, zapisaną w ustawie o samorządzie gminnym. Gdy powstawała, jej autorzy mieli świeżo w pamięci represje systemu komunistycznego i doskonale wiedzieli, że mieszkańcy muszą być informowani o wszystkich aspektach działalności organów. Wiedza ta pozwala mieszkańcom na kontrolę społeczną osób, które wybrali na swoich przedstawicieli.

Niestety, w naszej gminie, mieszkańcy nie byli rzetelnie informowani o działalności organów władzy. Wiele istotnych decyzji zapadało za zamkniętymi drzwiami, bez jakiejkolwiek konsultacji ze społeczeństwem. Mało tego, zdarzały się też sytuacje, w których osoby sprawujące funkcje publiczne umyślnie wprowadzały mieszkańców w błąd i utrudniały dostęp do dokumentów. Dlatego uznaliśmy, że w naszej gminie powinny powstać niezależne media społeczne, które będą zdobywały wiedzę na temat funkcjonowania organów gminy i przekazywały ją mieszkańcom.

Na koniec chcielibyśmy Was poprosić, abyście także włączyli się do naszych działań mających na celu realizację zasady jawności organów gminy. Poproście Wójta Gminy Tadeusza Chruściela, aby poprzez publikację na stronie internetowej gminy, informował mieszkańców w Waszym imieniu o każdym zebraniu Komisji Rady Gminy wraz wykazem spraw, jakie będą na nich poruszane, projektach uchwał jakie macie zamiar pojąć na najbliższej sesji wraz z uzasadnieniami. Żądajcie od niego, aby  publikował na bieżąco protokoły z posiedzeń Rady i  Komisji. Dobrym pomysłem jest też nagrywanie waszych posiedzeń i upublicznianie ich w Internecie.

całość pisma

źródło: fajslawice24.pl

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top