Dzień Samorządu Terytorialnego – 27 maja

24 rocznica odrodzenia samorządu gminnego

27 maja 1990 r. odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory do rad gmin po ponad półwiekowej przerwie spowodowanej okupacją niemiecką, a następnie ograniczeniami ustroju PRL. O 21 mandatów w Gminie Garbów ubiegało się w tych wyborach 50 kandydatów.  Większość, 13 radnych, zdobyli wówczas kandydaci popierani przez związany z ruchem solidarnościowym Komitet Obywatelski Gminy Garbów, zawiązany 23 lipca 1989 r. i NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Radnymi zostali wówczas:
z Garbowa – Zdzisław Niedbała, Hieronim Chabros, Anna Chatała, Stanisław Krakowiak;
z Bogucina – Tadeusz Łuczywek, Stanisław Chabros;
z Przybysławic – Zbigniew Fatyga, Piotr Pasternak;
z Zagród – Jarosław Drzewiecki, Julian Firlej, Henryk Małasiewicz;
z Piotrowic – Stanisław Poleszak;
z Kolonii Piotrowice – Antoni Janowski;
z Woli Przybysławskiej – Henryk Sołyga, Kazimierz Dudzik, Mirosław Kwiatek, Marian Sykut;
z Gutanowa – Tadeusz Kozłowski;
z Borkowa i Janowa – Tadeusz Tarka;
z Karolina i Janowa – Józef Szymczyk;
z Lesiec – Piotr Gawron.

Podczas I sesji Rady Gminy Garbów odrodzonego samorządu, w dniu 7 czerwca 1990 r., radni złożyli ślubowanie, wybrali na przewodniczącego Rady Gminy radnego Tadeusza Kozłowskiego z Gutanowa i na zastępcę przewodniczącego radnego Stanisława Chabrosa z Bogucina. Delegatem do Lubelskiego Sejmiku Samorządowego został wybrany radny Zdzisław Niedbała z Garbowa. W czasie II sesji Rady Gminy, 19 czerwca 1990 r., wybrany został kolegialny, 7-osobowy, Zarząd Gminy w składzie: wójt gminy Garbów – Zdzisław Niedbała, społeczni zastępcy – Antoni Janowski z Kolonii Piotrowice i Piotr Pasternak z Przybysławic oraz członkowie Zarządu Gminy – Tadeusz Łuczywek z Bogucina, Kazimierz Dudzik i Mirosław Kwiatek z Woli Przybysławskiej, Tadeusz Tarka z Borkowa.
Tak rozpoczęła się historia odrodzonego samorządu gminnego, jedna z najbardziej udanych reform przełomu ustrojowego zapoczątkowanego w 1989 r. postanowieniami Okrągłego Stołu, skutkującego częściowo demokratycznymi wyborami do Sejmu i wolnymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 4 czerwca 1989 r. oraz w dalszej kolejności zmianą układu koalicyjnego w Sejmie i powołaniem pierwszego niekomunistycznego Rządu RP po II wojnie światowej.

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Komentarze do: “Dzień Samorządu Terytorialnego – 27 maja

  1. prawy

    I od tamtej pory dwanaście lat funkcjonowania wadliwego systemu. Dopiero od 2002 roku możemy mówić o prawdziwym samorządzie. Tamten twór z 1990 roku to przeraźliwa hybryda systemu demokratyczno-komunistycznego. Co to za paranoja, żeby w tak małym gronie decydować o tak ważnym składzie jak zarząd gminy? Wyobrażacie sobie w tej chwili wybór wójta z dwudziestoosobowej „elity”? I do tego kandydat mógł głosować na siebie!!! To była kpina, a nie samorządność.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top