Słowo na niedzielę

Bóg w poszukiwaniu człowieka [słowo na niedzielę]

Bóg w poszukiwaniu człowieka [słowo na niedzielę]

Dzisiaj, gdy coraz więcej osób odchodzi od instytucji Kościoła i od praktykowania tradycyjnej religii, warto pamiętać, że Bóg nie przestaje działać w ludziach, przyciągać ich do siebie, a życie duchowe i religijne nie ginie. On potrafi dokonywać swoich dzieł w środowiskach, które często jako katolicy i chrześcijanie określamy mianem „bezbożne”, „zeświecczone”, i odmawiamy obecności jakichkolwiek […]

Bóg mnie kocha [słowo na niedzielę]

Bóg mnie kocha [słowo na niedzielę]

Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Chrztu Chrystusa w Jordanie i przy tej okazji chciałbym przypomnieć jedną z podstawowych prawd naszej chrześcijańskiej wiary, dotyczącą chrztu świętego. Bardzo prosty obrzęd polania czy zanurzenia człowieka w wodzie z wymówieniem słów: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” zawiera bogatą treść i jest najdonioślejszym wydarzeniem w naszym życiu. Był to moment, w którym Bóg oczyścił nas z grzechu pierworodnego, […]

Dziecko w rodzinie [słowo na niedzielę]

Dziecko w rodzinie [słowo na niedzielę]

Niewielkie grono doświadczonych psychologów i pedagogów rozmawia na temat testu ułatwiającego rozpoznanie szlachetnych warstw ludzkiego serca nieodzownie potrzebnych do założenia rodziny. Propozycji jest sporo. Stopniowo jedna wysuwa się na pierwszy plan. Pani psycholog z dwudziestopięcioletnim stażem tłumaczy, że najłatwiej rozszyfrować „grubość” szlachetnej warstwy w sercu człowieka badając jego odniesienie do dziecka. Dla niej jest to test niezawodny. On […]

„Człowiek żyjący pustelniczo – we Mnie – staje się sumieniem świata.” [słowo na niedzielę]

„Człowiek żyjący pustelniczo – we Mnie – staje się sumieniem świata.” [słowo na niedzielę]

Jesteś sumieniem tych, do których słowa Moje trafią. Człowiek żyjący pustelniczo – we Mnie – staje się sumieniem świata. W jego duszy szatan toczy walkę o zbawienie ludu Mojego. W duszy ofiarującej się trwa walka o dusze tych, za których się ofiarowała. Od kapłanów i dusz zakonnych zależą losy świata. Nie od ich czynów zewnętrznych, […]

Modlitwa i radość [słowo na niedzielę]

Modlitwa i radość [słowo na niedzielę]

W środku adwentowych dróg otrzymujemy wezwania, które mają umocnić naszą nadzieję na przyjście Zbawiciela. Zarówno bowiem modlitwa, która jest „spotkaniem dwóch pragnień: Serca Bożego i serca ludzkiego”, jak i radość mają swoje źródło w Bogu. Prorok Izajasz wskazuje na działania Ducha Bożego, które nie dokonują się w atmosferze lęku, lecz są radosną nowiną bliskości Boga. […]

„Adwent ten przeżywać będę według wskazań Matki Bożej…” [słowo na niedzielę]

„Adwent ten przeżywać będę według wskazań Matki Bożej…” [słowo na niedzielę]

Adwent ten przeżywać będę według wskazań Matki Bożej – przez cichość i pokorę. Przeżywam chwile z Matką Najświętszą. Z wielkim utęsknieniem czekam na przyjście Pana. Pragnienia moje są wielkie. Pragnę, aby wszystkie ludy poznały Pana, pragnę przygotować wszystkie narody na przyjęcie Słowa Wcielonego. O Jezu, spraw niech zdrój miłosierdzia Twego wytryśnie z większą obfitością, bo […]

Adwentowe lektury [słowo na niedzielę]

Adwentowe lektury [słowo na niedzielę]

Chrześcijanin chcąc wytrwać na ewangelicznej drodze musi ustawicznie doskonalić swoją czujność. Jest to droga ciągłych niespodzianek. Spotykają się bowiem na niej dwa odmienne światy: Boży i księcia ciemności. Spotkanie z nimi wymaga wielkiej czujności. Stąd Chrystusowe wezwanie: „Czuwajcie!”. Łaska działa zawsze zaskakująco. To interwencja Boga, której formy nigdy nie można przewidzieć. Raz przychodzi w drugim człowieku, innym razem […]

„Dzieci oddane Mi będą walczyć o świętość Mojego Imienia w świecie.” [słowo na niedzielę]

„Dzieci oddane Mi będą walczyć o świętość Mojego Imienia w świecie.” [słowo na niedzielę]

Dzieci oddane Mi będą walczyć o świętość Mojego Imienia w świecie. I trzeba, abyście byli przygotowani. W waszym życiu nie ma rzeczy mało ważnych. Wszystko ma być Bogu ofiarowane i dla Boga czynione jawnie i we własnym sercu. I nie lękajcie się ani ludzi, ani własnej słabości. Wasza siła jest w zjednoczeniu z Mną: w […]

„Trzeba myśleć o Bogu i w pokorze serca pragnąć Go.” [słowo na niedzielę]

„Trzeba myśleć o Bogu i w pokorze serca pragnąć Go.” [słowo na niedzielę]

Każdy żyje na świecie tyle czasu, ile jest konieczne do uświęcenia jego duszy. Nie ma porównania między ludźmi. Każdy ma właściwy dla siebie czas, właściwe dla siebie warunki uświęcenia.Trzeba więc rozpoznawać swoją drogę do Boga i ufnie poddawać się prowadzeniu Mojemu. Powołaniem każdego jest wspomaganie bliźnich w ich drodze zbawienia: świadczenie dobra i miłości Mojej. […]

„Po odejściu z tego świata dusza zna Prawdę…” [słowo na niedzielę]

„Po odejściu z tego świata dusza zna Prawdę…” [słowo na niedzielę]

Grzech śmiertelny zabija Mnie w sanktuarium duszy człowieka, który zgrzeszył. Jeśli trwa w grzechu, jestem w jego duszy martwy i jego dusza jest martwa. Jest to taki stan, jaki był po Mojej śmierci na Krzyżu, bo istotnie krzyżując Mnie w sobie, krzyżuje swoją duszę. Ale dokąd jest na świecie[,] ma możliwość zmartwychwstania duszy przez pojednanie […]

„Nie wiąż swego serca z tym, co materialne…” [słowo na niedzielę]

„Nie wiąż swego serca z tym, co materialne…” [słowo na niedzielę]

Nie wiąż swego serca z tym, co materialne, co pochodzi od ludzi i świata, aby w chwili odejścia twoja dusza nie była ociężała i spętana. Niech twoje serce trwa w teraźniejszości, w chwili obecnej. W tej łasce, jaką daję ci teraz. Intensywnie ją przeżywaj i raduj się nią. Taka postawa jest przygotowaniem do życia w […]

Uwaga – Człowiek [słowo na niedzielę]

Uwaga – Człowiek [słowo na niedzielę]

Miała 22 lata. Zwolniono ją z pracy. Utrzymywała, jako jedyna żywicielka, poważnie chorą matkę. Była za słaba, by zawierzyć Bogu i szukać nowej pracy. Napisała rozpaczliwy list i w miejscu pracy, tuż przed jego opuszczeniem, popełniła samobójstwo. Podobnych dramatów, oby nie z tak tragicznym zakończeniem, będzie więcej. Uruchomiona została machina rywalizacji wolnorynkowej, ale niewielu jest przygotowanych do życia z nią […]

„W podejmowaniu każdego czynu serca, umysłu lub rąk potrzebna jest roztropność…” [słowo na niedzielę]

„W podejmowaniu każdego czynu serca, umysłu lub rąk potrzebna jest roztropność…” [słowo na niedzielę]

W podejmowaniu każdego czynu serca, umysłu lub rąk potrzebna jest roztropność, aby nie ulec złudzeniu, że czyni się Moją wolę, gdy pojawiają się myśli i pragnienia działania – jakże często inspirowane przez własny egoizm (pychę lub próżność) lub przez złego ducha. O dar rozeznania módl się nieustannie i trwaj przede Mną w pokorze, aby spłynęły […]

Trzeba cieszyć się małymi rzeczami. [słowo na niedzielę]

Trzeba cieszyć się małymi rzeczami. [słowo na niedzielę]

Trzeba cieszyć się małymi rzeczami. Właściwie wszystkim. Wszystko jest ode Mnie dla twojego dobra. Wszystko cię prowadzi do zjednoczenia ze Mną. Ja jestem radością twoją ukrytą w twej duszy. Szukaj Mnie i pragnij, aby radość twoja była pełna. Ucz się odnajdywać Mnie w ludziach i raduj się nimi. Tak bardzo troszczę się o ciebie, tak […]

Odrzucony kamień [słowo na niedzielę]

Odrzucony kamień [słowo na niedzielę]

Powstawanie światopoglądu można porównać do budowy domu. Człowiek przez całe lata gromadzi różnoraki materiał. Dokonuje tego drogą systematycznej nauki w szkole i na studiach, drogą obserwacji świata i życia, a szczególnie drogą własnych doświadczeń. W pewnym momencie pragnie to wszystko ułożyć w jedną sensowną całość. Rozgląda się wówczas za planami domu. Chodzi o wizję życia opartą na określonej hierarchii wartości. Ten dom […]

Nie opamiętaliście się [słowo na niedzielę]

Nie opamiętaliście się [słowo na niedzielę]

Dany jest nam czas na mówienie „nie chcę”, ale również dany jest nam czas na wyrażenie swojego „chcę”. Jest czas na zmianę zdania, myśœlenia, postawy. Jest, krótko mówiąc, czas opamiętania się. Jest chwila na uczynienie tego, czego wczoraj nie chciałem. Jezus mówi słowa, które mogłyby być uznane za bluźŸnierstwo: „celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do […]

„Wielka miłość rzeczy małe umie zamieniać na rzeczy wielkie…” [słowo na niedzielę]

„Wielka miłość rzeczy małe umie zamieniać na rzeczy wielkie…” [słowo na niedzielę]

Wielka miłość rzeczy małe umie zamieniać na rzeczy wielkie i tylko miłość nadaje czynom naszym wartość, a im miłość nasza stanie się czystsza, tym ogień cierpień mniej będzie miał w nas do trawienia i cierpienie przestanie być dla nas cierpieniem. – Stanie się nam rozkoszą. Za łaską Bożą teraz otrzymałam to usposobienie serca, że nigdy […]

„Miłość się umacnia i dodawana jest, gdy posługujesz się nią w przeciwstawianiu się złu.” [słowo na niedzielę]

„Miłość się umacnia i dodawana jest, gdy posługujesz się nią w przeciwstawianiu się złu.” [słowo na niedzielę]

A im mocniejszą i twardszą dałem naturę, tym bardziej boli, gdy ugniatam, aby uformować według Mojego zamysłu. Każdemu dałem doskonałą naturę i doskonałą duszę. Ale jest ona jednak zniekształcona grzechem. Ja chcę przywrócić kształt doskonały. I przywracam tym, którzy pozwolą. I w takim zakresie, w jakim pozwolą. Życie na ziemi daję po to, aby móc […]

„Miłość to Ja – Jezus Chrystus…” [słowo na niedzielę]

„Miłość to Ja – Jezus Chrystus…” [słowo na niedzielę]

Miłość to Ja – Jezus Chrystus – Miłość, która stała się Człowiekiem(,) i która powraca i przychodzi do ludzi w Duchu Świętym. Nie proś zatem[,] abym nauczył cię kochać. Proś i zabiegaj o to, abym był w tobie: Abyś ty była Mną, a Ja tobą. Miłość to nie umiejętność kochania, okazywania dobroci i miłosierdzia, której […]

„Czyn zrodzony z Boga jest dobrem wiecznym” [słowo na niedzielę]

„Czyn zrodzony z Boga jest dobrem wiecznym” [słowo na niedzielę]

Życie człowieka musi przebiegać w dwóch płaszczyznach: tej materialnej – doczesnej, którą musisz przebyć w danym ci czasie, i tej prawdziwej, która jest istotą twego istnienia w Bogu(,) i która jest prawdziwym twoim życiem, a z której wszystko wynika. Jeśli człowiek odrywa się od źródła swego istnienia – jest miotany i poniewierany przez siebie samego, […]

Potrzeba pustelni [słowo na niedzielę]

Potrzeba pustelni [słowo na niedzielę]

Bliskie spotkanie z mistykami zdumiewa żarliwością ich ducha. Są oni w społeczeństwie jak drożdże decydujące o szybkim przemienianiu mąki i wody w drogocenne ciasto. Na pytanie: dlaczego chrześcijaństwo kończącego się dwudziestego wieku tchnie przeciętnością, istnieje tylko jedna odpowiedź – zabrakło w nim odpowiedniej ilości mistyków. Może być dużo doskonałej mąki, może być wszystko, co potrzebne do wielkiej ilości dobrego ciasta, ale […]

Być na miejscu właściwym. [słowo na niedzielę]

Być na miejscu właściwym. [słowo na niedzielę]

Dzisiejsza Ewangelia stawia nam przed oczyma rozmowę Pana Jezusa z kobietą kananejską. Rozmowę, która dla wielu może się wydawać taka trochę nie-Boża. Wypowiadane przez Jezusa słowa mogą razić. Jezus mówiąc: Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom, zachowuje się wręcz – powiedzielibyśmy – niegrzecznie. Czy rzeczywiście tak jest? Warto zastanowić się, czego Jezus chciał […]

„Zamilknąć trzeba przed Twoją świętością i dobrocią.”[słowo na niedzielę]

„Zamilknąć trzeba przed Twoją świętością i dobrocią.”[słowo na niedzielę]

Cóż zapisać, skoro tak wiele dzieje się w cichości serca: Skoro jesteś i wszystko jest w Tobie? Zamilknąć trzeba przed Twoją świętością i dobrocią. Przez te wszystkie słowa doszliśmy do milczenia, bo już nic powiedzieć się nie da. Szczytem modlitwy i szczytem miłości jest milczenie. Bo modlitwa jest już tylko miłością. Jak to dobrze, że […]

Dwa Przemienienia [słowo na niedzielę]

Dwa Przemienienia [słowo na niedzielę]

Co przychodzi nam do głowy, gdy widzimy alkoholika, który rzucił picie? Oto jest moc, która przerasta wszystkie nasze wyobrażenia, moc, która dokonuje rzeczy niemożliwych. Jednym z najpotężniejszych świadectw działania Boga są ludzie, którzy doznali wewnętrznej przemiany. Jednak tego rodzaju przemiana możliwa jest również w życiu społecznym. Czasem zdaje się nam, że jakieś nasze uwikłanie czy też jakaś niesprawiedliwa władza oparta na zmowie, agresji i przesądach, że to wszystko […]

„Wszystko w życiu każdego człowieka jest ciągiem wydarzeń płynących z Mojej troski i Mojej Miłości.” [słowo na niedzielę]

„Wszystko w życiu każdego człowieka jest ciągiem wydarzeń płynących z Mojej troski i Mojej Miłości.” [słowo na niedzielę]

Wszystko w życiu każdego człowieka jest ciągiem wydarzeń płynących z Mojej troski i Mojej Miłości. Z zachowaniem wolności człowieka i wolnej woli, jaką dałem. Przy każdym stoję pełen troski i Miłości[.] I czekam na chwilę, kiedy zechce przyjąć Moją pomoc. I cierpię [przez] jego grzeszność i boleję nad jego zatraceniem. Jakże wielki jest Mój ból, […]

Punkt oparcia [słowo na niedzielę]

Punkt oparcia [słowo na niedzielę]

Przeżył trzęsienie ziemi. Uczestniczył w akcji ratunkowej trwającej blisko dwa tygodnie. Zapytany, co w tym dramacie przeżył najgłębiej, odpowiedział: świadomość swojej własnej słabości i bezradności w sekundach samego trzęsienia ziemi. Tego się nie da przekazać, to trzeba przeżyć. W jednym momencie prysło moje poczucie wielkości. Straciłem punkt oparcia. Człowiek, któremu ziemia kołysze się pod nogami, a ściany domów stojących obok rozsypują […]

„Mądrość jest ponad dobrocią…” [słowo na niedzielę]

„Mądrość jest ponad dobrocią…” [słowo na niedzielę]

Żeby być człowiekiem mądrym[,] trzeba żyć w ascezie. Mądrość jest ponad dobrocią, bo człowiek mądry zawsze wybierze dobro i to, co prowadzi do najwyższego Dobra – do Miłości. Ponieważ człowieka uczyniłem synem Moim, nie chcę traktować go jak niewolnika czy przedmiot. Uczyniłem go partnerem Moim w miłości, a więc zupełnie wolnym w dokonywaniu wyboru. Miłość […]

„Moja miłość unicestwiać będzie zło i ból” [słowo na niedzielę]

„Moja miłość unicestwiać będzie zło i ból” [słowo na niedzielę]

–  Nic nie mówisz, Chryste. – Tulę cię w Swoich ramionach. – Dużo czułości mi okazujesz. – Chcę cię przygotować na Moje gody. Chcę[,] abyś była silna, gdy przyjdą dni ciemności i grozy. Żebyś mogła Moją mocą wspierać i ratować innych. Chcę mieć cię stale przy Sobie, Moja oblubienico. Chcę uczynić cię świątynią Moją. – […]

Czego się boisz? [słowo na niedzielę]

Czego się boisz? [słowo na niedzielę]

Świadomość żywej relacji z Jezusem daje wewnętrzną wolność od opinii ludzkiej. To Jezusowe „Nie bójcie się ludzi” jest zaproszeniem do pielęgnowania w sobie świadomości bycia Bożym dzieckiem, którego los nie zależy od opinii innych. Jeżeli Bóg jest fundamentem poczucia własnej wartości, nie trzeba jej ciągle na nowo karmić pochwałami i uznaniem otoczenia; również bardzo kąśliwa […]

„Idźcie i głoście” [słowo na niedzielę]

„Idźcie i głoście” [słowo na niedzielę]

Gdy słyszymy wezwanie do głoszenia Dobrej Nowiny to często robimy szybki rachunek sumienia i zastanawiamy się w jakich akcjach ewangelizacyjnych wzięliśmy ostatnio udział. Dziwne może nam się wydawać zestawienie dzisiejszych czytań, które na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą wiele wspólnego. Pierwsze mówi o niezmierzonej miłości Boga-Ojca do nas – ukochanych dzieci. Drugie zachęca: […]

Top