Brak odpowiedzi na konkretne pytania o niekorzystanie z części środków unijnych. Czy mechanizm podejmowania decyzji jest wystarczająco zweryfikowany?

16 stycznia 2014 roku skierowaliśmy do Wójta Kazimierza Firleja pytania dotyczące niekorzystania przez niego z funduszy unijnych w ramach poszczególnych programów unijnych. Do pytań tych skłoniła nas opinia zawarta w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, mówiąca o tym, że Gmina Garbów nie korzystała w latach 2007-2012 z funduszy w ramach programu drogowego „Gambit 2005”.

W naszym piśmie do pana Wójta zawarliśmy trzy następujące pytania dotyczące powodów rezygnacji z programu, osoby odpowiedzialnej za taką decyzję oraz innych ewentualnych programów unijnych, z których Gmina Garbów zrezygnowała:

1. Prosimy o jasne podanie powodów, dla których Gmina Garbów nie skorzystała ze środków finansowych na drogi gminne przewidzianych w ramach programu GAMBIT 2005″

2. Kto podjął decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w programie GAMBIT 2005

3. Prosimy o przedstawienie listy wszystkich programów czy poszczególnych projektów unijnych związanych z rozbudową sieci drogowej i innej infrastruktury, z których Gmina Garbów świadomie zrezygnowała w  latach 2005-2012. Prosimy o podanie przyczyn rezygnacji Władz Gminy Garbów z uczestnictwa w tych Programach.

Na żadne z powyższych pytań nie otrzymaliśmy nie tylko jasnych, ale jakichkolwiek odpowiedzi. W zamian otrzymaliśmy informacje, o które nie pytaliśmy, a które mają rzekomo znosić nasze pytania. Wiadomo, że na niewygodne pytania najlepiej odpowiedzieć propagandą rzekomego sukcesu. Niestety propaganda i lanie wody nie zastąpi konkretnych odpowiedzi o powody rezygnacji z programu „Gambit 2005” oraz wielu innych programów unijnych. Nie wiemy również kto i w jakim gremium podejmował tego typu decyzje. Brak informacji uniemożliwia rzetelną analizę i ocenę budowanej legendy o sukcesach z przeszłości. Tej oceny władze gminy najwyraźniej się obawiają skoro nie udzielają odpowiedzi na tak proste a z drugiej strony zasadnicze pytania.

Brak dyskusji i pasywna postawa władz gminy

Sytuacja jest dość niepokojąca, gdyż być może jest tak, że w ciągu ostatnich lat (od roku 2005) straciliśmy bezpowrotnie miliony złotych, które można było wykorzystać na rozwój lokalnej infrastruktury, ale też rozwój sprawności obywatelskiej i społecznej ludności, co przekłada się na szybszy rozwój w następnych latach. Z zasięgniętych informacji wiemy, że tego typu decyzje nie są podejmowane przy pełnej świadomości radnych gminy Garbów, którzy w większości nie są nawet informowani o takich czy innych możliwościach. A przecież tego typu wybory powinny być szeroko dyskutowane na sesjach Rady Gminy. Jeżeli bardzo gorąco dyskutuje się na temat wydania kilku czy kilkudziesięciu tysięcy złotych to tym bardziej powinno się prowadzić otwartą dyskusję na temat uczestnictwa w projektach o większej skali. Zarzut jest taki, że władze gminy niewystarczająco konsultują z radnymi poszczególne poważne decyzje odnośnie uczestniczenia bądź nieuczestniczenia w konkretnych programach pomocowych. Nasze obawy potwierdził ostatnio Wicestarosta Lubelski Robert Wójcik, który w bardzo mocnych słowach wprost zarzucił Wójtowi Kazimierzowi Firlejowi działanie na szkodę gminy Garbów oraz bierność w ubieganiu się o korzystanie z możliwych do pozyskania środków unijnych. Jedną z wymiernych konsekwencji rezygnacji z budowania dróg za unijne pieniądze jest to, że drogi te są gorszej jakości i szybciej się zniszczą, gdyż ich parametry są niższe od tych, które moglibyśmy sfinansować korzystając z pieniędzy unijnych. Czy po dwóch, trzech latach od położenia powinno się obserwować pęknięcia asfaltu? Za co będziemy te drogi remontować za parę lat? To oddzielny ważny temat.

W gospodarce jest tak, że wieloletnie niewykorzystywanie możliwości rozwojowych nie jest przez długi czas możliwe do nadrobienia. Zbyt mało aktywna postawa gospodarcza powoduje wydłużanie się rachunku kosztów utraconych korzyści. Jest to bezpośrednią przyczyną zjawiska zacofania i ciągłego bycia „w tyle” w stosunku do tych, którzy potrafią myśleć pro-rozwojowo i działać dynamicznie, korzystając we właściwym czasie z nadarzających się możliwości wzrostu. Zmarnowanego czasu nikt nie może odzyskać.

autor: Robert Fiutek

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top