Odpowiedź Wójta Gminy Garbów dotycząca statusu ewentualnych postępowań urzędowych odnośnie farm wiatrowych.

Dnia 5 lipca 2013 radna Agnieszka Nalewajek otrzymała od wójta gminy Garbów Kazimierza Firleja odpowiedź na swoją interpelację dotyczącą statusu ewentualnych postępowań administracyjnych i urzędowych odnośnie farm wiatrowych na terenie gminy Garbów.

Przypominamy, że zostało zadane pięć pytań zmierzających do ustalenia czy na terenie naszej gminy toczą się jakiekolwiek postępowania w związku z budową farm wiatrowych. Poniżej przedstawiamy pytania radnej odpowiedzi  wójta.

 1. Czy zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej lub pojedynczej turbiny wiatrowej na terenie gminy Garbów?Odpowiedź wójta:
  Nie wszczęto żadnego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej lub pojedynczej turbiny wiatrowej na terenie gminy Garbów.
 2. Czy jakikolwiek inwestor (prywatny lub korporacyjny) wystąpił, w okresie gdy Wójtem Gminy Garbów jest pan Kazimierz Firlej, o wydanie warunków zabudowy na budowę pojedynczej turbiny wiatrowej lub kompleksu takich turbin, na terenie gminy Garbów?odpowiedź wójta:
  W okresie sprawowania funkcji Wójta przez Kazimierza Firleja żaden inwestor nie wystąpił o wydanie warunków zabudowy na budowę pojedynczej turbiny wiatrowej lub kompleksu takich turbin na terenie gminy Garbów.Ponadto informuję, że dla terenu całej Gminy Garbów obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony Uchwałą nr XXXIV/188/01 Rady Gminy Garbów z dnia 8 grudnia 2001 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 13, poz. 422 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garbów z poźn. zm. co Pani radnej powinno być wiadome. Fakt ten wyklucza możliwość wszczęcia indywidualnego postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla indywidualnej inwestycji.Warunki zabudowy wydaje się tylko wówczas gdy dla terenu gminy nie został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. W przypadku kiedy taki plan obowiązuje nie jest możliwe wszczęcie indywidualnej procedury o wydanie warunków zabudowy.
 3. Czy SANEPID opiniował w przeszłości lub opiniuje obecnie, jakiekolwiek inwestycje związane z budową farm wiatrowych na terenie gminy Garbów?odpowiedź wójta:
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (potocznie zwany Sanepidem) nigdy nie opiniował inwestycji związanych wyłącznie z budową farm wiatrowych na terenie gminy Garbów.Natomiast była wydana opinia w stosunku do wniosku o zmianę w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dotyczącego możliwości lokalizacji jednej turbiny wiatrowej w ramach toczącej się procedury o zmianę w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zgłoszonej na wniosek właścicieli działek o zmianę ich przeznaczenia np: pod budownictwo, usługi, zabudowę letniskową.
 4. Czy Urząd Gminy dysponuje informacjami oraz poglądową mapą planowanych przez jakiegokolwiek inwestora budów pojedynczej turbiny wiatrowej lub kompleksu takich turbin, na terenie gminy Garbów? Jeżeli tak, prosimy o podanie numerów działek oraz dostarczenie Radzie Gminy tych map.odpowiedź wójta:

  Do dnia dzisiejszego wpłynął jeden wniosek o zmianę przeznaczenia jednej działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod turbinę wiatrową w miejscowości Janów (o którym mowa powyżej). Oprócz tego wniosku do dnia dzisiejszego nie wpłynęły inne wnioski o zmianę przeznaczenia terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod lokalizację turbin wiatrowych.

  Urząd Gminy Garbów nie dysponuje informacjami o innych wnioskach złożonych przez innych inwestorów planujących budowę pojedynczej turbiny wiatrowej lub kompleksu takich turbin, na terenie gminy Garbów. Wzmianka o potencjalnej możliwości lokalizacji na terenie Gminy farm wiatrowych znajduje się w Raporcie Końcowym „ Budowa oferty inwestycyjnej województwa lubelskiego w oparciu o zidentyfikowany potencjał  odnawialnych źródeł  energii  (studia  celowości)” wydanym przez Urząd Marszałkowski w listopadzie 2012 roku.

 5. Czy władze Gminy Garbów, lub podlegający mu urzędnicy Gminy Garbów, w okresie gdy Wójtem Gminy Garbów jest pan Kazimierz Firlej, uczestniczyli lub uczestniczą w jakiejkolwiek procedurze związanej z budową pojedynczej turbiny wiatrowej lub kompleksu takich turbin na terenie gminy Garbów lub gmin sąsiadujących?odpowiedź wójta:Władze Gminy Garbów ani podlegający jej urzędnicy w okresie sprawowania funkcji Wójta przez Kazimierza Firleja nie uczestniczyli i nie uczestniczą w żadnej procedurze związanej z budową  pojedynczej turbiny wiatrowej lub kompleksu takich turbin na terenie gminy Garbów i gmin sąsiednich.Ponadto informuję, że urzędnicy Gminy Garbów nie mają kompetencji do brania udziału w procedurze budowy turbin wiatrowych na terenie sąsiednich gmin. Wychodząc  poza  zakres  Pani  pytania informuję,  że  w trakcie  procedury  zmian  w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wszczętej na podstawie uchwały Rady Gminy Garbów był rozpatrywany indywidualny wniosek o dopuszczenie lokalizacji w planie jednej turbiny wiatrowej (o którym była mowa w punkcie 3 i 4). Wniosek ten został negatywnie zaopiniowany przez Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie i nie podlega dalszej procedurze planistycznej

Link do dokumentu źródłowego tutaj Interperelacja_co z wiatrakami

Komentarz redakcyjny

Zakładając, że w otrzymanej przez panią Agnieszkę Nalewajek odpowiedzi nie ma żadnych kruczków formalno-prawnych, wygląda na to, że do dnia 5 lipca 2013 roku na terenie gminy Garbów nie toczyło się żadne postępowanie administracyjne mające na celu budowę farmy wiatrowej. Skądinąd wiadomo, że firma wiatrowa ECO-WIND Construction S.A. ma podpisane kilka umów z prywatnymi właścicielami działek, na których planują oni stawianie turbin wiatrowych na terenie gminy Garbów, co budzi powszechne protesty mieszkańców. Czy po tych jednoznacznych protestach ludności firma Eco-Wind Construction S.A. zrezygnuje ze swoich planów budowania farmy wiatrowej na terenach bezpośrednio przylegających do istniejących wsi, co grozi spadkiem wartości istniejących nieruchomości oraz zablokowaniem dalszego osadnictwa w rejonie Janowa, Karolina oraz Borkowa?

Zgodnie z prawem, aby powstanie farmy wiatrowej było możliwe, Rada Gminy Garbów musiałaby wyrazić na to zgodę przegłosowując zmiany w istniejącym planie zagospodarowania przestrzennego. Czy nasi radni zrobią to  lekceważąc protesty mieszkańców czy też uszanują ich wolę i zatrzymają te długoterminowo szkodliwe dla gminy Garbów inwestycje?

Będziemy w dalszym ciągu monitorować tą istotną życiowo dla mieszkańców gminy Garbów sprawę.

 

 

 

 

 

 

Podziel się artykułem na: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

SSCP   CAS-002   9L0-066   350-050   642-999   220-801   74-678   642-732   400-051   ICGB   c2010-652   70-413   101-400   220-902   350-080   210-260   70-246   1Z0-144   3002   AWS-SYSOPS   70-347   PEGACPBA71V1   220-901   70-534   LX0-104   070-461   HP0-S42   1Z0-061   000-105   70-486   70-177   N10-006   500-260   640-692   70-980   CISM   VCP550   70-532   200-101   000-080   PR000041   2V0-621   70-411   352-001   70-480   70-461   ICBB   000-089   70-410   350-029   1Z0-060   2V0-620   210-065   70-463   70-483   CRISC   MB6-703   1z0-808   220-802   ITILFND   1Z0-804   LX0-103   MB2-704   210-060   101   200-310   640-911   200-120   EX300   300-209   1Z0-803   350-001   400-201   9L0-012   70-488   JN0-102   640-916   70-270   100-101   MB5-705   JK0-022   350-060   300-320   1z0-434   350-018   400-101   350-030   200-310   200-310   350-050   70-532   200-310   70-411   100-105  ,""" 1Z0-803   SY0-401   000-080   70-480   200-101   70-461   70-270   70-177   70-480   352-001   500-260   MB2-707   MB5-705   642-999   2V0-621   1Z0-804   300-208   70-483   70-486   300-101   300-206   101   300-209   200-125  ," EX300   000-105   74-678   210-065   350-018   N10-006   640-916   70-410   MB2-704   NS0-157   220-801   300-320   70-461   1Z0-804   LX0-103   MB2-704   210-060   101   200-310   640-911   200-120   EX300   300-209   1z0-808   220-802   ITILFND   1Z0-804   LX0-103   MB2-704   210-060   220-801   74-678   642-732   400-051   ICGB   c2010-652   70-413   101-400   220-902   200-310   640-911   200-120   EX300   300-209   1Z0-803   350-001   400-201   500-260   640-692   70-980   70-532   200-101   000-080   000-017   210-060   2V0-620   300-320   N10-006   70-411   352-001   210-260   SY0-401   400-101   100-105  , " 1Z0-803   810-403   640-692   70-463   000-105   350-060   70-486   200-120   200-120   210-060   100-105  ," 70-533   PR000041   LX0-103   300-320   200-125  ," 400-101  

Top